Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija. Europos Komisija sutaria dėl veiklos krypčių

Skaitmeninė technologija neatsiejama nuo kasdienybės. Internetas teikia begalę skaitmeninių galimybių: mokytis, žiūrėti filmus, prekiauti, susisiekti su draugais ar gydytoju ir kt. Tačiau ES gyventojams ir įmonėms kasdien kyla įvairiausių kliūčių: geografinis blokavimas, neveiksmingas tarpvalstybinis siuntų paštas arba atsietos e. paslaugos. Skaitmeninės paslaugos pernelyg dažnai ribojamos nacionaline teritorija. J.-C. Junckerio pirmininkaujamos Komisijos prioritetas – pašalinti jas ir sukurti bendrąją skaitmeninę rinką: užtikrinti, kad ES bendrosios rinkos laisvės galiotų ir skaitmeninėje erdvėje, paskatinti ūkio augimą ir darbo vietų kūrimą mūsų žemyne. Komisijos narių kolegija šiandien pirmąsyk aptarė bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, kuri turi būti paskelbta gegužės mėn., ir nustatė pagrindines sritis, į kurias koncentruosis Komisija, kad vartotojai ir įmonės pajustų realių pokyčių.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Nuverskime visas sienas, kurios mums pastoja kelią internete. Žmonėms turi būti suteikta galimybė nepaisyti sienų taip pat, kaip ir realiame gyvenime. Reikia padėti novatoriškoms įmonėms plėsti veiklą visoje ES, užuot smilkus savo šalies rinkoje. Dėl to teks atkakliai kovoti, bet pradžioje reikia stipraus postūmio. Europai reikia pagaliau pasinaudoti skaitmeninės epochos vaisiais: geresnėmis paslaugomis, aktyvesniu dalyvavimu ir naujomis darbo vietomis.“

Už skaitmeninę ekonomiką atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Kol Europoje taikomi 28 skirtingi telekomunikacijų paslaugų, autorių teisių, IT saugumo ir duomenų apsaugos taisyklių rinkiniai, ji negali būti skaitmeninės revoliucijos lyderė. Mums reikia europinės rinkos, kurioje galėtų suklestėti naujo verslo modeliai, augtų startuoliai ir pramonė naudotųsi daiktų internetu. Žmonės irgi turi investuoti į savo IT įgūdžius, kad galėtų jais naudotis darbe ar laisvalaikiu.

25032015_citata_andriukaitis

Kovo 25 d. vykusiose politinėse diskusijose atrinktos trys pagrindinės sritys, kurioms šios kadencijos Komisija skirs daugiausia dėmesio:

1. Vartotojų ir įmonių prieigos prie skaitmeninių prekių ir paslaugų gerinimas

 • Suderinant vartotojų ir sutarčių taisykles ir užtikrinant veiksmingesnį ir pigesnį siuntinių pristatymą bus palengvinta tarpvalstybinė e. prekyba, ypač MVĮ. Šiandien tik 15 % vartotojų apsiperka internetu kitoje ES valstybėje narėje. Nieko nuostabaus, jei pristatymo išlaidos viršija paties produkto kainą.
 • Bus sprendžiama geografinio blokavimo problema. Pernelyg daug europiečių ir dažnai be jokio pateisinimo negali naudotis kitose ES šalyse siūlomomis internetinėmis paslaugomis arba yra nukreipiami į vietos parduotuvę, kurios kainos skiriasi. Tokia diskriminacija bendrojoje rinkoje egzistuoti negali.
 • Siekiant užtikrinti tinkamą kūrėjų ir naudotojų ar vartotojų interesų pusiausvyrą bus modernizuotos autorių teisės. Tai išplės žmonių galimybes susipažinti su kultūra ir prisidės prie kultūrų įvairovės, o kartu atvers naujų galimybių menininkams bei turinio kūrėjams ir užtikrins geresnę teisių apsaugą.
 • Siekiant suaktyvinti įmonių, ypač MVĮ,      tarpvalstybinę veiklą taip pat svarbu supaprastinti PVM taisykles. MVĮ brangu ir sudėtinga laikytis kitos šalies apmokestinimo taisyklių. Apskaičiuota, kad dėl skirtingų reikalavimų susidaro 80 mlrd. EUR PVM išlaidų.
Pagrindiniai projekto rengėjai:

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska

Už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová

Už švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager.

2. Skaitmeniniams tinklams ir paslaugoms klestėti tinkamos aplinkos sukūrimas

 • Visos skaitmeninės paslaugos, programos ir turinys priklauso nuo sparčiojo interneto ir saugių tinklų, kurie yra naujų novatoriškų skaitmeninių paslaugų pagrindas. Kad paskatintų investuoti į infrastruktūras, Komisija persvarstys esamastelekomunikacijų ir medijų taisykles, kad jos atitiktų naujus uždavinius, ypač susijusius su naudojimo būdais (pavyzdžiui, internetas vis dažniau      naudojamas ir balso skambučiams) ir įžengimu į šios srities rinką.
 • Radijo spektras – interneto veikimo sąlyga. Būtina pagerinti valstybių narių veiksmų tarpusavio koordinavimą. Diegdama naujausią 4G technologiją, Europa gerokai atsiliko, nes nebuvo galima naudotis tinkamu spektru. Nacionalinės sienos spektrui – ne kliūtis. Todėl jį valdyti reikia pagal europinį modelį, kuris leistų veikti realiai bendrai rinkai, sudarančiai sąlygas teikti paslaugas visoje Europoje.
 • Komisija svarstys, kiek klestinčiai internetinei ekonomikai svarbus interneto platformų (naršyklių, socialinių tinklų, programų parduotuvių ir kt.) populiarėjimas. Bus ieškoma būdų, kaip didinant skaidrumą sustiprinti pasitikėjimąinternetu teikiamomis paslaugomis, kaip jas įtraukti į interneto vertės grandinę ir kaip padidinti neteisėto turinio šalinimo spartą.
 • Šiuo metu 72 proc. interneto naudotojų Europoje susirūpinę dėl to, kad naudodamiesi interneto paslaugomis jie turi atskleisti pernelyg daug asmens duomenų. Jų pasitikėjimas labai padidėtų, jei būtų sparčiai priimtas Duomenų apsaugos reglamentas.

 

Pagrindiniai projekto rengėjai:

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska

Už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová

Už švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager.

3. Ilgalaikį augimo potencialą turinčios Europos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės kūrimas

 • Vienas svarbiausių Europos ekonomikos pamatų yra pramonė: ES perdirbimo sektoriuje veikia 2 mln. įmonių ir yra 33 mln. darbo vietų. Komisija nori padėti visiems pramonės sektoriams integruoti      naujas technologijas ir užtikrinti perėjimą prie pažangios pramonės sistemos („Pramonė 4.0“).
 • Europos konkurencingumui būtinas naujų      technologijų sąveikumo užtikrinimas. Todėl reikia sparčiau rengtistandartus.
 • Komisija taip pat nori, kad pramonė ir visuomenė maksimaliai pasinaudotų duomenų ekonomika. Kiekvieną sekundę žmonės ar mašinos sukuria didelius duomenų kiekius. Tai ir jutiklių registruojama klimato informacija, palydovų fiksuojami vaizdai, skaitmeninės nuotraukos ir vaizdo įrašai, pirkimo sandorių duomenys, GPS signalai ir aibė kitų.Dideli duomenų rinkiniai yra lobynas. Tačiau jie problemiški: neaišku, kas jų savininkas, kaip saugoti duomenis, kokie jų standartai ir pan. Norint naudotis didelių duomenų rinkinių galimybėmis, tie klausimai turi būti išspręsti.
 • Tas pats pasakytina apie sparčiai populiarėjančią debesų kompiuteriją. Prognozuojama, kad debesijoje saugomų skaitmeninių duomenų santykis išaugs nuo 20 proc. 2013 m. iki 40 proc. 2020 m.      Pasidalijamieji tinklai ir ištekliai gali paskatinti augti mūsų ekonomiką. Tačiau tik nustačius jiems palankią teisinę sistemą jie išpopuliarės ir bus plačiau naudojami žmonių, įmonių, organizacijų ir valstybinių institucijų visoje Europoje.
 • Europiečiams reikia suteikti galimybę naudotis visomis sąveikiomis e. paslaugomis: nuo e. vyriausybės iki e. sveikatos. Jie turi ugdyti skaitmeninius įgūdžius, kad galėtų naudotis interneto teikiamomis priemonėmis ir pagerinti savo galimybes įsidarbinti.

 

Pagrindiniai projekto rengėjai:Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas AnsipasUž skaitmeninę ekonomika ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris OettingerisUž vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta BieńkowskaUž teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen

Už transportą atsakinga Komisijos narė Violeta Bulc

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas.

Tolesni veiksmai

Kovo 25 d. diskusijoje nustatytos prioritetinės veiklos sritys, į kurias turi būti telkiamas dėmesys rengiant gegužės mėn. paskelbsimą visapusiška bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją.

Pagrindiniai faktai

Keletas Komisijos narių priklauso bendrosios skaitmeninės rinkos projekto komandai ir aktyviai dalyvauja šiame darbe. Rengdama strategiją, Komisija taip pat aktyviai palaiko ryšius su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais (žr. ataskaitą dėlkampanijos „Digital4EU“).

Daugiau informacijos

Lietuvos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės žinynas

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingo pirmininko pavaduotojo Andruso Ansipo svetainė (@Ansip_EU)

Už skaitmeninę ekonomiką atsakingo Komisijos nario Güntherio H. Oettingerio svetainė (@GOettingerEU)

Europos skaitmeninės darbotvarkės svetainė

Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio politikos gairės

2015 m. Komisijos darbo programa