Verslo steigimo laisvė visoje ES yra garantuojama pagrindinių ES steigimo įstatymų. Vienintelis reikalavimas, norint kurti įmonę yra turėti atstovą šalyje su pašto adresu. Tačiau šis reikalavimas turi tam tikrų išimčių. Nors visose šalyse galioja bendros verslo steigimo taisyklės, tačiau vis dar yra nacionalinių skirtumų tokių kaip: registracijos procedūra, įmonės formavimas, mokesčiai, draudimas ir kt. ir ypač pradedančiąjam verslui. Jei norite sužinoti daugiau apie verslo galimybes ES, apsilankykite Your Europe tinklalapyje. Europos įmonių registras (Lietuvos registrų centro atitikmuo), kuriame galite rasti bendrą informaciją apie ES

Šiais laikais daugelis produktų parduodamų rinkoje yra reglamentuojami tam tikrų įstatymų nacionaliniu arba ES lygiu. Šie reikalavimai yra skirti tam, kad užtikrintų minimalius sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos standartus. Skirtinga nacionalinė teisė sukuria tam tikrus barjerus laisvai prekybai. Tam, kad išspręstų šią problemą ir paskatintų tarpusavio prekybą, Europos Sąjunga naudoja du principus: Abipusio pripažinimo principas reiškia, kad jei produktas yra nevaržomai parduodamas vienoje iš šalių narių, tai jį taip pat galima parduoti ir kitose šalyse. (Europos teisingumo teismo išaiškinimas (C 120/78, 20.02.1979)) Tais atvejais,

Kiekviena įmonė turi kokio nors tipo intelektinės nuosavybės, todėl efektyvus jos valdymas yra viena iš kertinių dedamųjų norint išlikti konkurencingais. Ar Jūs įvertinate savo turimą intelektinę nuosavybę ir gaunate maksimalius dividendus? Ar patikrinote visas rinkoje esančias Jūsų sukurto unikalaus produkto alternatyvas? Intelektinė nuosavybė -  tai turtas Intelektinės nuosavybės pirminė paskirtis yra tarnauti pardavimams, o ne apsaugoti kažką kas kartais gana sunkiai apibrėžiama, todėl darbas su Jūsų turima intelektine nuosavybe gali sukurti nemažą, o kartais netgi daug didesnę pelno dalį nei kad pirminė

Prekių ir paslaugų pardavimas naujose rinkose nėra vienintelė prekybos Europos Sąjungoje (ES) galimybė. Kiekvienais metais ES viešasis sektorius savo ar visuomenės reikmėms nuperka prekių ir paslaugų už 6000 mlrd. litų. Lietuvoje taip pat viešiesiems pirkimams yra išleidžiamos milžiniškos lėšos. Europos komisijos skelbiamuose viešujų pirkimų konkursuose gali dalyvauti beveik kiekviena juridinio asmens statusą turinti organizacija ir laimėti teisę teikti viešąjam sektoriui savo paslaugas, prekes, atlikti darbus. ES viešųjų pirkimų politikos tikslas – atverti nacionalines rinkas konkurencijai iš kitų valstybių – narių bei įtraukti

Europos Komisijos mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) darbo grupė nori išsiaiškinti, kokią įtaką maisto produktus reglamentuojantys bendrieji teisės aktai (ES taisyklės dėl maisto produktų / pašarų saugos gamybos grandinėje) turi šiame sektoriuje veikiančioms įmonėms. Europos Komisijos MVĮ darbo grupė nori sužinoti, kaip jums sekėsi laikytis svarbiausių taisyklių, visų pirma, ar dėl šio reglamento 2002–2013 m. jums atsirado papildomo administracinio darbo. Jūsų atsiliepimai – teigiami ir neigiami – Europos Komisijos MVĮ darbo grupei padės įvertinti teisės aktų veiksmingumą ir prireikus juos

Įmonės vykdančios veiklą Lietuvoje ir ypač tos, kurios veiklą vykdo visame pasaulyje, yra įtakojamos įvairių ES teisės aktų ir direktyvų, kurios reglamentuoja ES, kaip bendrosios rinkos, veikimą. Tačiau ne visi įstatymai ir ne visose ES šalyse veikia vienodai, todėl kiekvienu atveju rasti tinkamą sprendimą yra sudėtinga. Europos įmonių tinklas padeda suprasti, kurie teisės aktai įtakoja arba įtakos Jūsų verslą ateityje ir padeda spręsti kilusias bėdas arba išvengti siurprizo ateityje. Mes galime atsakyti Jums į klausimus, susijusius su nacionaline ir tarptautine teise, o

Verslininkams yra svarbu turėti susistemintą informaciją apie galimybę teikti paraiškas daliniam projektų finansavimui iš ES ir nacionalinių lėšų. Tinklo partneriai Lietuvoje turi daug metų patirties su įvairiomis finansavimo programomis, todėl gali Jums: pateikti finansavimo priemonių apžvalgą, kuri padėtų rasti Jūsų verslui arba projektui tinkamą finansavimo alternatyvą; suprantamai paaiškinti specifinius skirtingų ES programų reikalavimus; informuoti kokių dokumentų Jums reikės norint pateikti paraišką; susisiekti su ES projektus ir finansavimo programas administruojančiomis agentūromis Lietuvoje ir Europos Komisijoje; pagelbėti norint surasti partnerius projektinei veiklai. Daugiau informacijos galite sužinoti mūsų organizuojamų

Ieškomi talentingi, tobulėti norintys verslininkai, veikiantys informacijos ir ryšių technologijų srityje, dalyvauti EU-XCEL projekte ir įgyti unikalią tarptautinio verslumo patirtį. Atrinkti kandidatai bus suskirstyti į grupes po 3-5 verslininkus ir kartu su perspektyviausiais ir tobulėti trokštančiais technologijų verslininkais dalyvaus intensyviuose, 5 mėnesių trukmės specialiai skurtuose verslumo mokymuose ir mentorystės programose. Paraiškas galima teikti iki balandžio 30 d. Platesnė informacija: EU-XCEL Project

Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose,  siekdamas paskatinti įmones teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo LAAIF 2015 m. kovo 27 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas,  2015 m. balandžio 1 d. organizavo nemokamą seminarą apie aplinkosaugos projektų finansavimą įmonėse nacionalinio fondo lėšomis. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo LAAIF skyriaus vedėjas Vytautas Bernadišius seminaro dalyviams pristatė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklą ir paramos priemones, LAAIF lėšomis finansuojamus projektus, pareiškėjams keliamus reikalavimus