ES ir JAV prekybos sutarties nauda smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Europos Komisijos parengta ataskaita atskleidė, kad Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties (angl. TTIP) nauda smulkioms ir vidutinėms įmonėms bus reikšminga. Ataskaita pristato 2014 m. atlikto smulkių ir vidutinių įmonių tyrimo rezultatus apie įmonėms kylančius iššūkius eksportuojant į JAV ir kartu atspindi naujausius ES smulkių ir vidutinių įmonių eksporto į JAV apimtis.

Ataskaitoje teigiama, kad ES smulkių ir vidutinių įmonių eksportas į JAV sudaro net 28 proc. bendro ES eksporto į JAV. Daugiausia eksportuoja maisto produktų, gėrimų, tekstilės ir cheminių medžiagų sektorių įmonės.

Tyrimas atskleidė iššūkius, su kuriais susiduria smulkios ir vidutinės įmonės eksportuodamos į JAV ir kurie gali būti išspręsti Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutartimi: techninių taisyklių ir reglamentų atitikimas, muilinės taisyklių atitikimas, informacijos apie taikomus reglamentus trūkumas ir kt.

Platesnė informacija

Europos Komisija taip pat pristato 10 populiariausių mitų apie šias derybas ir siūlo atskirti faktus nuo prasimanymų