Taisyklės dėl plastikinių maišelių ribojimo – finišo tiesiojoje

Kasmet kiekvienas europietis vidutiniškai sunaudoja iki 200 plastikinių maišelių, kurie dažniausiai panaudojami tik kartą, o vėliau išmetami. Jie kelia pavojų aplinkai, nes kenksmingos plastiko dalelės gali patekti į vandens telkinius ar maisto grandinę. Aplinkos komitetas antradienį pritarė siūlymams apriboti plastikinių maišelių naudojimą. Galutinis balsavimas EP plenarinėje sesijoje – balandžio pabaigoje.

Pagal naujas taisykles, kurioms dar turi pritari visas Parlamentas, valstybės narės galės pasirinkti vieną iš dviejų ribojimo rodiklių:

  • iki 2019 m. sumažinti kasmet vienam asmeniui tenkančių plastikinių maišelių kiekį bent iki 90, o iki 2025 m. – bent iki 40;
  • arba imtis priemonių, kad iki 2018 m. plastikiniai maišeliai nebūtų dalinami prekybos vietose nemokamai.

Be to, naująja direktyva Europos Komisija įpareigojama parengti aiškias biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikinių pirkinių maišelių ženklinimo specifikacijas, kad būtų užkirstas kelias klaidinantiems teiginiams.

Skaityti visas naujienas iš Europos Parlamento.

Suyrančiais maišeliais siekiama išspręsti šiukšlinimo problemą, tačiau dėl jų aplinka teršiama mikroplastiku, kurio skaidumas kelia nemažai abejonių.

Kasmet 8 mlrd. plastikinių maišelių patenka į aplinką visoje Europos Sąjungoje, įskaitant vandens telkinius.

Dėl šių taisyklių preliminariai sutarta su ES Taryba.