Bendroji rinka tebėra pagrindinis Europos Sąjungos ekonomikos variklis ir šerdis. Ji taip pat yra mūsų geriausias ramstis reaguojant į dabartinę ekonomikos krizę. Nežiūrint pažangos, pasiektos nuo bendrosios rinkos sukūrimo 1992 m., jos augimo potencialas dar nėra visiškai realizuotas. Todėl būtina pereiti į kitą bendrosios rinkos kūrimo etapą, kad būtų padėti naujojo, ekologiškesnio ir labiau integracinio augimo pamatai. Europos Komisijos priimtu Bendrosios rinkos aktu siekiama pradėti dvylika darbų, skirtų bendrajai rinkai pagyvinti 2012 m. Šie dvylika augimo, konkurencingumo ir socialinės pažangos

Išradimai, kurie yra apsaugoti patentu, negali būti gaminami, naudojami arba žymimi be patento turėtojo leidimo. Dabartinės procedūros, reikalingos patentui gauti, yra per daug sudėtingos ir brangios. Po to, kai patentas yra patvirtinamas Europos Patentų Ofiso jis turi būti patvirtinamas kiekvienos iš ES šalių, kuriose patento prašytojas nori apsaugos. Neskaitant administracinių formalumų, šis metodas reikalauja ir nemažų išlaidų vertimams. Įmonei, norinčiai apsaugoti patentą visoje Europos Sąjungoje kainuotų iki 32 000 Eurų. Tuo tarpu JAV toks pat patentas kainuoja vidutiniškai 1850 Eurų. 25

Šių metų balandžio 7 suėjo penki metai, „.eu“ internetinio domeno vardui. „.eu“ per tą laiką tapo 9 pagal dydį domenu Internete, 5 tarp populiariausių šalių kodų domenų ir 4 pagal dydį Europoje. Turėdamos „.eu“ domeną itin naudinga mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, nes tai padidina jų matomumą Europos rinkoje bei suteikia Europos vardo identitetą. „.eu“ domeno registruotų naudotojų skaičius didėjo kiekvienais metais nuo jo atsiradimo ir šiuo metu pasiekė 3,5 mln., taip tapdamas 9 pagal dydį aukščiausio lygio domenu pasaulyje. Daugiau

2011 m. sausio 18 d. paskelbtas Kvietimas teikti pasiūlymus 2011 finansavimui gauti pagal programą „Pažangi energetika Europai“, kurioje numatomi šie veiksmai: didinti energijos efektyvumą ir racionaliai naudoti energijos šaltiniu, skatinti naujų ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir remti energijos rūšių diversifikaciją, didinti energijos efektyvumą ir skatinti transporto sektoriuje naudoti naujus bei atsinaujinančius energijos šaltinius. 2011 m. programos  „Pažangi energetika Europai“  biudžetas sudaro 104,5 mln. eurų. Šiomis lėšomis finansuojama iki 75 proc. pripažintų tinkamų išlaidų. Teikti pasiūlymus ar dalyvauti teikiant pasiūlymus  gali  bet

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“. Pagal priemonę „Intelektas LT“ bus finansuojamos mokslinių tyrimų (pramoniniai arba taikomieji tyrimai) ir technologinės plėtros (eksperimentinė plėtra arba bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai) veiklos. Atkreipiame dėmesį, kad finansavimas nėra numatytas su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijusiomis pradinėmis investicijomis. Priemonės „Intelektas LT“ trečiajam kvietimui planuojama skirti 46,69 mln. litų iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos ir

KONSULTACIJOS TEMA (DOKUMENTO APRAŠYMAS) Skaidrumo direktyva 89/105/EEB buvo priimta 1980-ųjų pabaigoje, siekiant riboti nacionalinių priemonių potencialų poveikį vaistams vidaus rinkoje. Direktyva nustato procedūrinius reikalavimus, kurie užtikrintų nacionalinių kainų nustatymo ir kompensavimo priemonių skaidrumą, tokiu būdu sudarydama sąlygas patikrinti jų atitikimą laisvam prekių judėjimo principui. Skaidrumo direktyva niekada nebuvo taisyta nuo jos įsigaliojimo 1990-ųjų pradžioje. Tuo tarpu, farmacijos rinka ir nacionalinės farmacijos sektoriaus išlaidų kontrolės politikos žymiai pasikeitė. Todėl Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas siekia išsiaiškinti suinteresuotųjų šalių, įskaitant mažo ir

Kovo 24 d., „Versli Lietuva“ renginys persikėlė į Šiaulius, kur pratęsė Rietave prasidėjusį dešimties renginių ciklą, skirtą Lietuvos regionų gyventojams, norintiems pradėti savo verslą. Pirmajame „Versli Lietuva“ ciklo renginyje, vykusiame Rietavo Žemaitijos kolegijoje, apsilankė beveik tūkstantis Rietavo ir aplinkinių miestų gyventojų. Rengėjams pavyko ne tik sudominti regiono žmones, bet ir padrąsinti juos žengti pirmuosius žingsnius savarankiškos veiklos link – renginio metu apsisprendusiems pradėti nuosavą verslą išdalyti 45 nemokami pirmųjų metų verslo pradžios paslaugų čekiai, skirti verslo startui.  Daugiau informacijos:

Nuo šiol įmonės, norėdamos įsigyti licenciją verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholio produktais arba tabako gaminiais, ją papildyti ar patikslinti, dokumentus gali pateikti ir elektroniniu būdu tiesiogiai licencijas išduodančiai institucijai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (http://www.verslovartai.lt). Siekdama mažinti administracinę naštą verslui, Vyriausybė taip pat pritarė, kad licencijai gauti reikės pateikti mažiau dokumentų. Pavyzdžiui, nebereikės maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, nebeteks tvirtinti anspaudu licencijai gauti pateikiamų dokumentų kopijų, ir nebeliks prievolės apie prarastą licenciją skelbti visuomenės informavimo priemonėse. Daugiau informacijos:

Europos Sąjungos (ES) saugos sistemų sektorius yra stipriai susiskirstęs ir neturi stiprios pramoninės bazės. Nacionalinės teisinės nuostatos ir standartai bei apsaugos produktai stipriai skiriasi. Dėl to svarbu išsiaiškinti prioritetines technologijas, tam, kad būtų pagerinta rinkos harmonizacija ir standartizacija. Būtų koordinuojami viešųjų pirkimų svarstymai ir skatinamas apsaugos technologijų inovatyvumas bei kūrimas. Europos Komisija kviečia visus, kam ši diskusija aktuali, išreikšti savo nuomonę viešosios konsultacijos metu. Viešosios konsultacijos tikslas yra pateikti Komisijai apžvalgą iš skirtingų perspektyvų, tokių kaip valstybinės ir ne valstybinės organizacijos,

2011 m. kovo 28 d. Europos Komisija priėmė išsamią konkurencingos transporto sistemos kūrimo strategiją „Transportas 2050“, kurią įgyvendinus padidės mobilumas, transportui svarbiuose sektoriuose bus šalinamos kliūtys, bus sktinamas ekonomikos ir užimtumo augimas. Kartu šie pasiūlymai padės pasiekti, kad Europa taptų kur kas mažiau priklausoma nuo importuojamos naftos, o transporto priemonių išmetamo anglies dioksido kiekis iki 2050m. sumažėtų60proc. Siekiant šių tikslų, reikės pertvarkyti dabartinę Europos transporto sistemą. Pagrindiniai tikslai: Pasiekti, kad miestuose nebeliktų įprastais degalais varomų automobilių. Aviacijos sektoriuje naudojamų tausių mažai anglies dioksido