Viešoji konsultacija dėl Tarybos direktyvos 89/105/EEB – priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų kompensavimą, skaidrumo

KONSULTACIJOS TEMA (DOKUMENTO APRAŠYMAS)

Skaidrumo direktyva 89/105/EEB buvo priimta 1980-ųjų pabaigoje, siekiant riboti nacionalinių priemonių potencialų poveikį vaistams vidaus rinkoje. Direktyva nustato procedūrinius reikalavimus, kurie užtikrintų nacionalinių kainų nustatymo ir kompensavimo priemonių skaidrumą, tokiu būdu sudarydama sąlygas patikrinti jų atitikimą laisvam prekių judėjimo principui.

Skaidrumo direktyva niekada nebuvo taisyta nuo jos įsigaliojimo 1990-ųjų pradžioje. Tuo tarpu, farmacijos rinka ir nacionalinės farmacijos sektoriaus išlaidų kontrolės politikos žymiai pasikeitė. Todėl Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas siekia išsiaiškinti suinteresuotųjų šalių, įskaitant mažo ir vidutinio dydžio įmonių (MVĮ), požiūrius, kad galėtų nustatyti geriausią direktyvos ir dabartinės politikos suderinamumo būdą.

Šiuo metu Skaidrumo direktyva taikoma tik vaistams. Tačiau valstybėse narėse medicinos prietaisams taip pat gali būti taikomas kainų nustatymo ir kompensavimo reglamentavimas. Dėl šios priežasties, šia konsultacija kviečiama prisidėti ir prie direktyvos atitikimo medicinos prietaisų rinkai nustatymo.

Klausimynas skirtas farmacijos ir medicinos prietaisų sektoriuose dirbančioms MVĮ.

Klausimynas yra anonimiškas. Visi surinkti duomenys bus griežtai konfidencialūs.

Prašome užpildyti klausimyną ir iki gegužės 20 d. atsiųsti į:

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu jolanta.dominauskiene@chambers.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Jolanta Dominauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu rimante.sniuolyte@chambers.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 63 (Rimantė Šniuolytė).

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Oficialus direktyvos tekstas oficialiomis ES kalbomis skelbiamas:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0105:EN:NOT

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir maloniai kviečiame naudotis Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network)paslaugomis: www.paramaverslui.eu

Pagarbiai,

Europos verslo ir inovacijų tinklo Vilniaus PPAR biuro vadovė

Irena Jasiukevičiūtė