Europos Komisija pristatė mobilumo didinimo ir išmetamųjų teršalų mažinimo planą „Transportas 2050“

2011 m. kovo 28 d. Europos Komisija priėmė išsamią konkurencingos transporto sistemos kūrimo strategiją „Transportas 2050“, kurią įgyvendinus padidės mobilumas, transportui svarbiuose sektoriuose bus šalinamos kliūtys, bus sktinamas ekonomikos ir užimtumo augimas. Kartu šie pasiūlymai padės pasiekti, kad Europa taptų kur kas mažiau priklausoma nuo importuojamos naftos, o transporto priemonių išmetamo anglies dioksido kiekis iki 2050m. sumažėtų60proc.

Siekiant šių tikslų, reikės pertvarkyti dabartinę Europos transporto sistemą. Pagrindiniai tikslai:

  • Pasiekti, kad miestuose nebeliktų įprastais degalais varomų automobilių.
  • Aviacijos sektoriuje naudojamų tausių mažai anglies dioksido išskiriančių degalų dalį padidinti iki 40proc.; bent 40proc. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį laivybos sektoriuje.
  • Pasiekti, kad 50proc. vidutinio nuotolio tarpmiestinio keleivių ir krovinių vežimo keliais paslaugų būtų perkelta į geležinkelių ir vandens transporto sektorių.
  • Visos šios priemonės iki 2050m. padės 60proc. sumažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/lietuva/news_hp/news/28032011_transportas_2050_tersalu_mazinimas_lt.htm