Komisija pasiūlė sukurti patentą, kuris saugotų išradimus 25 ES šalyse

Išradimai, kurie yra apsaugoti patentu, negali būti gaminami, naudojami arba žymimi be patento turėtojo leidimo. Dabartinės procedūros, reikalingos patentui gauti, yra per daug sudėtingos ir brangios. Po to, kai patentas yra patvirtinamas Europos Patentų Ofiso jis turi būti patvirtinamas kiekvienos iš ES šalių, kuriose patento prašytojas nori apsaugos. Neskaitant administracinių formalumų, šis metodas reikalauja ir nemažų išlaidų vertimams. Įmonei, norinčiai apsaugoti patentą visoje Europos Sąjungoje kainuotų iki 32 000 Eurų. Tuo tarpu JAV toks pat patentas kainuoja vidutiniškai 1850 Eurų.
25 ES šalys, išskyrus Italiją ir Ispaniją, nusprendė sukurti standartinę patento formą kuri būtų paprasta ir mažiau kainuotų. Šiuo metu ši sukurta forma pritaikoma prie ES teisės reglamentų.
Remiantis nauja sistema, patentas kainuos daugiausiai 680 Eurų. Taip tikimasi, kad bus sukurta inovacijas skatinanti aplinka – pagrindinis reikalavimas tvariam ekonomikos augimui – sistema paskatins investuotojus ir mokslininkus/išradėjus ir taip padidins ekonomikos integruotumą Europoje.
Naujieji Komisijos pateikti teisiniai pakitimai sukels tokį efektą:
• Po to, kai bus pritarta, standartinis patentas bus galiojantis visose 25 jo kūrimą inicijavusiose šalyse, ir taip sumažins išlaidas vertimams papildomiems tvirtinimams administruoti.
• Paraišką patentui bus galima pateikti bet kokia kalba. Privaloma, kad patentai būtų prieinami viena iš EPO (Europos Patentų Ofiso) darbinių kalbų (Anglų, Prancūzų arba Vokiečių), o visi vertimo kaštai patento turėtojui bus kompensuojami.
• Iki to laiko, kada sistema galės pasiūlyti automatinius vertimus, galios laikinos kai kurių vertimų taisyklės.
Pirminiai ES teisės aktai buvo pateikti ES Tarybos ir Europos Parlamento aptarimui – Komisija tikisi, kad Ispanija ir Italija galiausiai prisidės prie šios schemos.
Daugiau informacijos apie ES patentus rasite čia:
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas