Kvietimas dalyvauti programoje „Pažangi energetika Europai“

2011 m. sausio 18 d. paskelbtas Kvietimas teikti pasiūlymus 2011 finansavimui gauti pagal programą „Pažangi energetika Europai“, kurioje numatomi šie veiksmai: didinti energijos efektyvumą ir racionaliai naudoti energijos šaltiniu, skatinti naujų ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir remti energijos rūšių diversifikaciją, didinti energijos efektyvumą ir skatinti transporto sektoriuje naudoti naujus bei atsinaujinančius energijos šaltinius.
2011 m. programos  „Pažangi energetika Europai“  biudžetas sudaro 104,5 mln. eurų. Šiomis lėšomis finansuojama iki 75 proc. pripažintų tinkamų išlaidų.
Teikti pasiūlymus ar dalyvauti teikiant pasiūlymus  gali  bet kuris juridinis (valstybinis ar privatus) asmuo iš programos „Pažangi energetika Europai“ turinčių teisę dalyvauti šalių (visos ES šalys, Islandija, Kroatija, Lichtenšteinas, Norvegija).  Būtina sąlyga kiekvienam pasiūlymui mažiausiai 3 dalyviai iš 3 skirtingų šalių.
Daugiau informacijos apie programą „Pažangi energetika Europai“ ir paskelbtus kvietimus anglų kalba galite rasti svetainėse adresu:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm ir http://ec.europa.eu/cip/iee/index_en.htm
Paskelbus kvietimus teikti pasiūlymus ir  vykdant būtinąją sąlygą surinkti minimaliai reikalaujamą komandą, programoje „Pažangi energetika Europai“ dalyvaujančių šalių ūkio subjektai  ieško partnerių kitose šalyse, todėl persiunčiu kolegų italų kvietimą bendradarbiauti teikiant pasiūlymą tema „Savivaldybių parama įgyvendinant Darnaus (tvaraus) judėjimo mieste planus“
Pasiūlymo iniciatorius yra Romos provincijos ES reikalų biuras.
Šiuo pasiūlymu siekiama:
energetikos ir transporto planavimo integravimo;
administracinių vietos valdžios institucijų gebėjimų stiprinimo, visoje Europoje kuriant tam tikrus tinklus, mokant ir ugdant atitinkamą personalą ir keičiantis patirtimi.
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas