Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) kviečia teikti paraiškas dešimtajam Europos geros praktikos apdovanojimui darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. 2010–2011 m. apdovanojimai bus skirti įmonėms arba organizacijoms už išskirtinius ir inovacinius pasiekimus skatinant integruotą saugios techninės priežiūros valdymą. Techninę priežiūrą galima apibrėžti kaip pastangas išlaikyti saugią darbinę tam tikro objekto būklę, užkirsti kelią gedimams ir užtikrinti tinkamą jo veikimą. Tai galėtų būti darbo vieta, darbo įrenginiai arba transporto priemonės (pvz., laivai). Galima skirti dvi pagrindines priežiūros rūšis: ¦   Prevencinė, arba aktyvioji techninė

2010 metų balandžio 26 d. Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, ES projekto „IPeuropAware” IPR Help-desk (Intelektinės nuosavybės teisių pagalbos informacijos skyrius) ir Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras surengė konferenciją „Kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę ir saugiau jaustis ES ir pasaulio rinkose“. Konferencija organizuota Lietuvos Respublikos Seime balandžio 26-ąją, kai visas pasaulis švenčia Pasaulio intelektinės nuosavybės dieną, kuri šiais metais yra skirta inovacijų svarbai pažymėti. Konferencijos dalyviai turėjo unikalią galimybę iš pirmų lūpų

Pagrindinės 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos priimto 2011 m. biudžeto projekto kryptys – skatinti ekonomikos atsigavimą, investuoti į Europos jaunimą ir ateities infrastruktūras. Iš bendros 142,6 mlrd. eurų sumos maždaug 64,4 mlrd. eurų skiriama ekonomikos atsigavimą skatinantiems veiksmams (3,4 proc. daugiau, palyginti su 2010 m.). Be to, lėšos pavyzdinėms iniciatyvoms pagal strategiją "Europa 2020" ekonomikos augimui skatinti siekia maždaug 57,9 mlrd. eurų (apie 40 proc. biudžeto).Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/27042010_biudzetas_lt.htm Informacijos šaltinis: EK atstovybė

Jeigu žmogų kausto baimė, jo darbo efektyvumas bus lygus vergų darbui, - teigia vadybos teorija. Baimė, nerimas, psichologinė įtampa – vieni iš pavojingiausių kūrybiškumo priešų. Jei žmogus bijo suklysti, jis negali būti kūrybingas, bandantis, ieškantis. Jis vis dažniau pasitenkina tuo, kas jau žinoma, suprasta, pasiekta, ir išnyksta jo intuicija, sukaustoma vaizduotė, iniciatyva, „protingas mąstymas“. Baimė - kūrybiškumo baubas Šiandien daugelį kankina nežinia ir netikrumas dėl ateities. Išgyvename dėl socialinio ir ekonominio saugumo, dėl profesinio ir finansinio stabilumo. Šias baimes dar labiau sustiprina

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose,2010 m. balandžio 14-17 d. dalyvavo Lietuvos parodų centre LITEXPO vykusioje tarptautinėje statybos ir remonto parodoje RESTA-2010. „...RESTA ir šiais metais tebelieka absoliučia Baltijos šalių parodų lydere, pritraukiančia daugiausia dalyvių ir užimančia didžiausius ekspozicijos plotus“ – teigiama LITEXPO tinklalapyje. Parodoje dalyvavo 415 kompanijų iš 11 pasaulio šalių. Informaciniame stende tinklo darbuotojai Lietuvos verslininkams pristatė teikiamų paslaugų verslui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, spektrą. Parodos metu buvo platinami Europos

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal „Pažangi energetika Europai“ darbo programą, finansuojamą iš Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos. Šiuo metu Europos Komisija visoje Europoje, įskaitant ir Lietuvą, rengia informacines dienas siekiant paaiškintikvietimo turinį. Balandžio 22 d. Klaipėdoje, LCC tarptautiniame universitete Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) taip pat vyks informacinė diena „Pažangi energetika Europai“, kurioje yra kviečiami dalyvauti įmonių bei organizacijų atstovai. Pagal kvietimą projektų paraiškos priimamos iki 2010 m. birželio 24

Europos Komisija paskelbė 35 mln. eurų vertės kvietimą finansuoti eko-inovacinius projektus. Paraiškų ypač laukiama iš smulkiųjų įmonių, gaminančių „žaliuosius“ produktus, įgyvendinančių „žaliuosius“ procesus ar teikiančių „žaliąsias“ paslaugas, kurios techniškai pagrįstos, tačiau kurioms reikia įsiskverbti į rinką. Pagal kvietimą paramos intensyvumas – 50 proc. visos projekto vertės. Projektų atranka vyksta vertinant jų novatoriškumą, rinkos dubliavimosi galimybes bei jų atitikimą Europos aplinkos politikai, ypač resursų naudojimo srityje. Tikimais finansavimą skirti apie 50 naujų projektų. Pagal 2010 metų Konkurencingumo ir inovacijų programos Eko-inovacijų kvietimą, finansavimas

„<...> Kūrybingumo paslaptis yra požiūrio pakeitimas 180 kampu: mes pripažįstame ribas, kurias šiandien aptinkame ir teigiame jas esant. Juk šiose ribose pakankamai daug medžiagų, laisvės ir galimybių kūrybiškai veikti. <...> Jei susikoncentruosime į tai, ko neturime, niekuomet nesukursime nieko kūrybiško.“ Pratęsiant temą apie kūrybingumą, norėčiau pakalbinti diplomuotą psichologę- konsultantę Viktoriją Gončiarovą, kuri pritaria minčiai, kad kūrybingumo skatinimas padeda žmogui ne tik pagerinti savo savijautą, pozityviau matyti pasaulį, bet ir pasiekti geresnių rezultatų profesinėje bei visuomeninėje veikoje. Sakykite, gerbiama Viktorija, ar kūrybingumą galima

Vyriausybė nutarė pagerinti finansinio skolinimosi sąlygas didelėms įmonėms bei smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, tarp jų – ir patiriantiems laikinų finansinių sunkumų. 2010-01-12 priimtu Vyriausybės nutarimu UAB„Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) suteikiama teisė teikti garantijas už SVV subjektų ir didelių įmonių imamas paskolas ir kitose valstybėse veikiančiose kredito įstaigose.Iki šiol INVEGA už šių įmonių imamas paskolas galėjo teikti garantijas tik Lietuvoje veikiančioms kredito įstaigoms, nors verslo subjektai, o ypač didelės įmonės, turi galimybę pasiskolinti lėšų ne tik Lietuvoje veikiančiuose bankuose.„Šis sprendimas

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti pagal du kvietimus: „Atitikties įvertinimo infrastruktūros stiprinimo“ projektų grupės aprašą ir „Kokybės vadybos sistemų ir gaminių sertifikavimo išlaidų dalinio padengimo“ ir „Aplinkos vadybos sistemų pagal Europos Sąjungos aplinkos vadybos ir audito sistemos ir ISO 14000 reikalavimus vertinimo ir registravimo (sertifikavimo) išlaidų dalinio padengimo“ projektų grupių aprašus Visą pranešimą skaitykite čia: