2011 m. ES biudžeto projektas

Pagrindinės 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos priimto 2011 m. biudžeto projekto kryptys – skatinti ekonomikos atsigavimą, investuoti į Europos jaunimą ir ateities infrastruktūras. Iš bendros 142,6 mlrd. eurų sumos maždaug 64,4 mlrd. eurų skiriama ekonomikos atsigavimą skatinantiems veiksmams (3,4 proc. daugiau, palyginti su 2010 m.). Be to, lėšos pavyzdinėms iniciatyvoms pagal strategiją „Europa 2020“ ekonomikos augimui skatinti siekia maždaug 57,9 mlrd. eurų (apie 40 proc. biudžeto).Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/27042010_biudzetas_lt.htm

Informacijos šaltinis: EK atstovybė Lietuvoje