35 mln. eurų projektams, kurie aplinkos iššūkius paverčia verslo galimybėmis

Europos Komisija paskelbė 35 mln. eurų vertės kvietimą finansuoti eko-inovacinius projektus. Paraiškų ypač laukiama iš smulkiųjų įmonių, gaminančių „žaliuosius“ produktus, įgyvendinančių „žaliuosius“ procesus ar teikiančių „žaliąsias“ paslaugas, kurios techniškai pagrįstos, tačiau kurioms reikia įsiskverbti į rinką.
Pagal kvietimą paramos intensyvumas – 50 proc. visos projekto vertės. Projektų atranka vyksta vertinant jų novatoriškumą, rinkos dubliavimosi galimybes bei jų atitikimą Europos aplinkos politikai, ypač resursų naudojimo srityje. Tikimais finansavimą skirti apie 50 naujų projektų.

Pagal 2010 metų Konkurencingumo ir inovacijų programos Eko-inovacijų kvietimą, finansavimas bus skiriamas projektams šiose srityse:

  • Medžiagų perdirbimas;
  • Ekologiški statybų produktai;
  • Maisto ir gėrimų sektoriui;
  • „Žaliąjam“ verslui.

Paraiškų pateikimo terminas – 2010 m. rugsėjo 9 d.

Visi su kvietimu susiję dokumentai skelbiami http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm.

Taip pat kai kuriose šalyse apie šį kvietimą organizuojamos informacinės dienos, kurios skelbiamos http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm.