Enterprise Europe Network tinklas dirba nuotoliniu būdu!

Verslo partnerių paieška bei konsultacijos dėl eksporto plėtros, inovacijų diegimo bei verslo finansavimo priemonių teikiamos ir toliau, tik nuotoliniu būdu. Tinklo ekspertų kontaktai: 1. Lietuvos inovacijų centras (Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms) 2. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms) 3. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms) Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Enterprise Europe Network paslaugų kovo 16 - balandžio 13 dienomis neteikia. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtą karantiną dėl koronaviruso ir su

Europos Komisija pradeda naujas MVĮ (mažų, vidutinių įmonių) ekspertų grupės konsultacijas dėl nefinansinės informacijos, siekiant išsiaiškinti įmonių nuomonę paruošė klausimyną, susijusį su Nefinansinės atskaitomybės atskleidimo direktyva. Jūsų atsakymai padės Europos Komisijai įvertinti MVĮ išlaidas, patiriamas atsakant į didesnių bendrovių, kurioms jos tiekia prekes ar teikia paslaugas, pateiktus prašymus dėl socialinės ir aplinkos informacijos, taip pat finansų įstaigų pateiktus prašymus. Europos Komisija naudosis surinkta informacija svarstydama galimus Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvos socialinių ir aplinkos ataskaitų teikimo reikalavimų pakeitimus. Kviečiame užpildyti klausimyną ir iki

Patvirtinti projektų administravimo supaprastinimai

Finansų ministras kovo 23 d. patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija. Europos Sąjungos fondų administravimo sistema, įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (ESP), reaguodama į situaciją šalyje ir siekdama lankstumo, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą. Pagrindiniai pakeitimai: trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės

Europos Komisija, atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos keliamas aplinkybes, su keliomis išimtimis pratęsė paskelbtų ir iki balandžio 15 d. turėjusių pasibaigti programos „Horizontas 2020“ kvietimų teikti paraiškas terminus. Taip pat, paskelbtas išaiškinimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) taikymo. Platesnę informaciją rasite: Dėl „Horizonto 2020“ kvietimų teikti paraiškas terminų pratęsimo. Dėl „nenugalimos jėgos“ straipsnio taikymo „Horizonto 2020“ dotacijos

Susisteminta informacija verslui dėl koronaviruso

Kadangi informacija dėl koronaviruso ir su juo susijusių veiksmų bei priemonių kinta labai greitai, parengėme suvestinę, kuri padės surasti Jus dominančią informaciją lengviau. Tema Daugiau informacijos rasite   Karantinas   Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. 2020-03-14 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 207 Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020-03-16 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 222 dėl LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo Ribojimai verslui karantino metu Svarbiausia informacija dėl

VERSLO PARAMOS IR EKONOMIKOS SKATINIMO PRIEMONĖS SKIRTINGOSE ES ŠALYSE

Reaguodami į Europoje ir visame pasaulyje susidariusią situacija dėl COVID-19 pandemijos ir suprasdami iššūkius, su kuriais dėl šios situacijos susiduria verslas, Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, pasitelkdamas platų partnerių tinklą užsienio šalyse, surinko informaciją ir sudarė šiai dienai numatytų verslo paramos ir ekonomikos skatinimo priemonių skirtingose Europos Sąjungos (ES) šalyse suvestinę. Daugelyje šalių numatytos verslo paramos ir skatinimo priemonės paremtos trimis pagrindiniais „ramsčiais”: mokesčių atidėjimu, lengvatinių skolinimosi sąlygų sudarymu per paskolų garantijas ir papildomus fondus bei

Mažos ir vidutinė įmonės kviečiamos teikti novatoriškus sprendimus, kaip kovoti su koronaviruso protrūkiu

Europos Komisija ragina besikuriančias įmones ir MVĮ, turinčias technologijų ir naujovių, kurios galėtų padėti gydyti, išbandyti, stebėti ar kitaip kontroliuoti koronaviruso protrūkio aspektus, skubiai kreiptis į kitą Europos inovacijų tarybos finansavimo etapą. Paraiškų teikimo EIC greitintuvui terminas yra kovo 20 d., penktadienis,   17:00 val. Briuselio vietos laiku. Šis kvietimas, kurio biudžetas yra 164 mln. EUR, yra „iš apačios į viršų“, tai reiškia, kad nėra iš anksto apibrėžtų teminių prioritetų, o pareiškėjai, kuriems yra aktualios su koronavirusu susijusios naujovės, bus vertinami taip pat,

COVID-19. EK pristato sienų valdymo priemonių gaires

Europos Komisija valstybėms narėms pateikė gaires dėl sienų valdymo priemonių, susijusių su sveikata, kuriomis reikėtų vadovautis per COVID-19 protrūkį. Gairės turėtų padėti geriau apsaugoti piliečių sveikatą, sudaryti deramas sąlygas žmonėmis, kurie turi keliauti, ir užtikrinti, kad pagrindinės prekės ir paslaugos ir toliau būtų prieinamos. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Mūsų priemonės koronaviruso protrūkiui sustabdyti bus veiksmingos tik tuo atveju, jei koordinuosime veiksmus Europos lygmeniu. Turime imtis ypatingų priemonių savo piliečių sveikatai apsaugoti. Tačiau taip pat turime užtikrinti,

Stengdamasi apsaugoti piliečius ir koordinuoti atsaką į COVID-19, Europos Komisija ėmėsi skubių veiksmų, kad užtikrintų asmeninių apsaugos priemonių prieinamumą, kaip antai apsauginių veido kaukių, apsauginių akinių, burnos ir nosies apsaugų bei apsauginių drabužių. Europos Komisija nustatė reikalavimą, kad eksportuoti tokias priemones už ES ribų galima tik gavus atitinkamos valstybės narės leidimą. Privalu pasirūpinti, kad pačioje ES būtų užtektinai apsaugos priemonių, reikalingų ligoninėms, pacientams, civilinės saugos institucijoms. Skubos tvarka priimtame ir paskelbtame įgyvendinimo reglamente nustatyta eksporto į trečiąsias šalis leidimų tvarka. Ši tvarka

EMIVA sėkmės istorija

EMIVA – įmonė užsiimanti kavos skrudinimu COFFEE CRUISE kavos skrudykloje bei savo parduotuvėje COFFEE LOFT prekiaujanti kava, kavos kapsulėmis, rankų darbo šokoladu ir triufeliais, kavos aparatais, jų priedais, priežiūros priemonėmis, indais ir kitais gero kavos skonio priedais. Norite sužinoti kaip Enterprise Europe Network prisidėjo prie EMIVA sėkmės? Žiūrėkite vaizdo