EK imasi veiksmų, kad užtikrintų asmeninių apsaugos priemonių tiekimą Europos Sąjungoje

Stengdamasi apsaugoti piliečius ir koordinuoti atsaką į COVID-19, Europos Komisija ėmėsi skubių veiksmų, kad užtikrintų asmeninių apsaugos priemonių prieinamumą, kaip antai apsauginių veido kaukių, apsauginių akinių, burnos ir nosies apsaugų bei apsauginių drabužių. Europos Komisija nustatė reikalavimą, kad eksportuoti tokias priemones už ES ribų galima tik gavus atitinkamos valstybės narės leidimą. Privalu pasirūpinti, kad pačioje ES būtų užtektinai apsaugos priemonių, reikalingų ligoninėms, pacientams, civilinės saugos institucijoms.

Skubos tvarka priimtame ir paskelbtame įgyvendinimo reglamente nustatyta eksporto į trečiąsias šalis leidimų tvarka. Ši tvarka galios šešias savaites. Per tą laiką su valstybėmis narėmis bus konsultuojamasi dėl dabartinių priemonių ir būsimų veiksmų.

Vieningas atsakas reikalingas norint suvaldyti padėtį, susidariusią dėl nepakankamo veiksmų apsaugos priemonėms cirkuliuojant vidaus rinkoje ir tiekiant jas trečiosioms šalims koordinavimo. Kai kurios valstybės narės jau atsižvelgė į Europos Komisijos prašymą atitinkamai pakoreguoti veiksmus nacionaliniu lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad būtiniausios priemonės visoje ES būtų prieinamos tiems, kuriems jų labiausiai reikia.

Europos Komisija padės valstybėms narėms sukurti atitinkamus mechanizmus, kad būtų užtikrintas sklandus ir koordinuotas reglamento įgyvendinimas. Bus atsižvelgta į tokius veiksnius kaip tarptautiniai įsipareigojimai, skubių poreikių raida ES bei už jos ribų ir gamybos bei tiekimo grandinių su trečiosiomis šalimis integravimas.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija