Aktuali informacija „Horizontas 2020“ projektų vykdytojams

Europos Komisija, atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos keliamas aplinkybes, su keliomis išimtimis pratęsė paskelbtų ir iki balandžio 15 d. turėjusių pasibaigti programos „Horizontas 2020“ kvietimų teikti paraiškas terminus. Taip pat, paskelbtas išaiškinimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) taikymo.

Platesnę informaciją rasite:

Dėl „Horizonto 2020“ kvietimų teikti paraiškas terminų pratęsimo.

Dėl „nenugalimos jėgos“ straipsnio taikymo „Horizonto 2020“ dotacijos sutarčiai.