LIFE (l'instrument financier pour l'environnement)­ – tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos finansavimo priemonė. Pagal LIFE programą finansuojami projektai, kuriuos vykdo įmonės ir organizacijos. LIFE bendrasis tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai. LIFE programos kvietimą 2020 metais planuojama paskelbti balandžio 2 d. Tada bus pateikta išsami kvietimo informacija: koncepcijų ir paraiškų teikimo terminai, atnaujintos gairės pareiškėjams, prioritetinės veiksmų sritys Klimato paprogramės projektams. LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis gamtos

Europos Komisija paskelbė Lietuvai skirtą ataskaitą, kurioje analizuojami ekonominiai ir socialiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuva. Tai svarbus Europos semestro ciklo dokumentas, į kurį atsižvelgdama Lietuva ruoš nacionalinę reformų programą, kurią pateiks Europos Komisijai balandžio pabaigoje ir kurią įvertinusi Europos Komisija savo ruožtu ES Tarybai pateiks Lietuvai skirtų rekomendacijų pasiūlymą. Šioje ataskaitoje apžvelgiami iššūkiai viešųjų finansų, socialinės politikos, švietimo, sveikatos apsaugos, inovacijų, regioninės politikos, aplinkosaugos bei kitose srityse, ir įvertinama, kaip buvo vykdomos ES Tarybos 2019 m. pateiktos Lietuvai skirtos