Mažos ir vidutinė įmonės kviečiamos teikti novatoriškus sprendimus, kaip kovoti su koronaviruso protrūkiu

Europos Komisija ragina besikuriančias įmones ir MVĮ, turinčias technologijų ir naujovių, kurios galėtų padėti gydyti, išbandyti, stebėti ar kitaip kontroliuoti koronaviruso protrūkio aspektus, skubiai kreiptis į kitą Europos inovacijų tarybos finansavimo etapą. Paraiškų teikimo EIC greitintuvui terminas yra kovo 20 d., penktadienis,   17:00 val. Briuselio vietos laiku.

Šis kvietimas, kurio biudžetas yra 164 mln. EUR, yra „iš apačios į viršų“, tai reiškia, kad nėra iš anksto apibrėžtų teminių prioritetų, o pareiškėjai, kuriems yra aktualios su koronavirusu susijusios naujovės, bus vertinami taip pat, kaip ir kiti pareiškėjai. Nepaisant to, Komisija sieks paspartinti EIC dotacijų ir mišraus finansavimo (derinant dotacijas ir investicijas į kapitalą) skyrimą su koronavirusu susijusioms naujovėms, taip pat palengvinti prieigą prie kitų finansavimo ir investicijų šaltinių.

EIC jau remia daugybę naujų įmonių ir MVĮ, turinčių koronavirusui svarbių naujovių, kurioms buvo skirtas finansavimas ankstesniais etapais. Tai apima specializuotų izoliacijos vienetų „EpiShuttle“ projektą ir viruso pašalinimo filtravimo technologijos „m-TAP“ projektą.