Kviečiame dalyvauti Europos Komisijos apklausoje

Europos Komisija pradeda naujas MVĮ (mažų, vidutinių įmonių) ekspertų grupės konsultacijas dėl nefinansinės informacijos, siekiant išsiaiškinti įmonių nuomonę paruošė klausimyną, susijusį su Nefinansinės atskaitomybės atskleidimo direktyva.

Jūsų atsakymai padės Europos Komisijai įvertinti MVĮ išlaidas, patiriamas atsakant į didesnių bendrovių, kurioms jos tiekia prekes ar teikia paslaugas, pateiktus prašymus dėl socialinės ir aplinkos informacijos, taip pat finansų įstaigų pateiktus prašymus. Europos Komisija naudosis surinkta informacija svarstydama galimus Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvos socialinių ir aplinkos ataskaitų teikimo reikalavimų pakeitimus.

Kviečiame užpildyti klausimyną ir iki š. m. gegužės 27 d. atsiųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 2135450 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. tel: (8 687) 36 240 (Daiva Vyšniauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt.  Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Pocytė).

Klausimyną rasite čia.

Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyva šiuo metu taikoma didžiosioms viešojo intereso įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip 500 darbuotojų. Praktiškai tai reiškia dideles bendroves, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į ES reguliuojamų rinkų biržos prekybos sąrašus, didelius bankus (tiek įtrauktus į biržos prekybos sąrašus, tiek neįtrauktus) ir dideles draudimo bendroves (tiek įtrauktas į biržos prekybos sąrašus, tiek neįtrauktas), jei juose dirba daugiau kaip 500 darbuotojų.