Tarptautinis konsorciumas EMPOWA, siekiantis įgalinti moteris verslininkes kurti, diegti ir plėtoti inovacijas bei aktyviau naudotis ES teikiama parama šiai veiklai, kviečia įmonių ir verslų steigėjas, įkūrėjas bei vadoves į mokymus, kaip dalyvauti ir gauti programos Horizontas 2020 MVĮ priemonės (SME Instrument) finansavimą. „Kaip rodo dalyvavimo ES priemonėse statistika, moterys verslininkės vis dar ribotai naudojasi ne tik finansavimo galimybėmis bet ir viešosiomis inovacijų paramos paslaugomis, todėl siekiame suteikti joms kiek įmanoma daugiau žinių ir paspirties pradėti domėtis programos Horizontas 2020 finansavimo galimybėmis

Europos skaitmeninių inovacijų centruose veikianti platforma DIATOMIC  kviečia teikti paraiškas mikroelektronikos ir išmaniųjų technologijų projektų finansavimui laimėti. Finansinė parama yra orientuota į mažas ir vidutines įmones, siekiant paskatinti inovacijų diegimą sveikatos, žemės ūkio maisto produktų ir gamybos srityse. Eksperimentams ir naujai kuriamiems produktams, pagrįstiems pažangiosios mikroelektronikos ir „Smart“ sistemų integracija bei skirtiems sveikatos, žemės ūkio maisto produktams ir gamybai,  programa siūlo nuo 70 tūkst. iki 200 tūkst. eurų finansavimą vienam projektui. Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos "Horizon 2020" mokslinių tyrimų ir

Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) pradėjo vykdyti visos Europos rizikos kapitalo fondų programą (VentureEU), kuria siekiama skatinti investicijas į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje. Europa gali pasigirti gabiais žmonėmis, pasaulinio lygio tyrėjais ir sumaniais verslininkais, tačiau dar galima daug nuveikti, padedant jiems pasiekti didesnę sėkmę. Ypač svarbios yra galimybės naudotis rizikos kapitalu. Šiandien Komisija ir EIF praneša apie šešis dalyvaujančius fondus, kuriems bus teikiama ES parama, kad jie investuotų į Europos rizikos kapitalo rinką. Fondai, kuriems

EU-Japan for Industrial Cooperation centras šių metų rugsėjo 10-14 d. organizuoja 5 dienų pasaulinio masto gamybos (World Class Manufacturing) mokymų sesiją. Mokymai orientuoti į geriausią Japonijos gamybos praktiką ir yra skirti vadovams bei vadybininkams, turintiems inžinerinių ar gamybos žinių. Mokymų sesijos metu bus pristatomos naujausių mokymų temos (kokybės valdymas ir kontrolė, produktyvumo ir laiko valdymas, bendrosios pramoninės inžinerijos, KAIZEN gamybos metodai ir kt.), vyks praktiniai užsiėmimai, vizitai į kai kurias iš labiausiai pažengusių Japonijos gamyklų, bus suteikiama galimybė tiesiogiai bendrauti su

AKTO sėkmingai žengia per Vokietiją

UAB „AKTO“ su Enterprise Europe Network pagalba sėkmingai toliau žengia per Vokietiją. Bendradarbiaujant su Vokietijos EEN partneriais, buvo surengtas vizitas į Viršutinės Frankonijos šviestuvų gamybos įmonę. UAB „AKTO“ komercijos vadovas Donatas Stočkūnas susipažino su būsimo verslo partnerio poreikiais ir pateikė LED-juostos bei LED-modulių pasiūlymą ir pavyzdžius. Atlikus pateiktų pavyzdžių testus, pasikeitus detalesne informacija, Vokietijos įmonė pateikė užsakymą bendrovei „AKTO“ dėl LED-juostos pirkimo. Pirmas sandėris – sėkmingas. Abi įmonės galvoja apie naujus gaminius ir tikisi bendradarbiauti ateityje. „Nuosekliai bendradarbiaujant su Enterprise Europe Network, aiškinantis

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU–OSHA) 2018 m. balandžio 24 d. visoje Europos ekonominėje bendrijoje pradeda vykdyti naują 2018–2019 m. Europos saugių darbo vietų informacinę kampaniją „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“. Pavojingų medžiagų poveikis Europos darbo vietose yra paplitęs daug labiau nei mano dauguma žmonių. 2018–2019 m. kampanija siekiama didinti informuotumą apie riziką, kurią darbo vietoje sukelia pavojingosios medžiagos, ir skatinti diegti rizikos prevencijos kultūrą. Visų EU-OSHA inicijuojamų Saugių darbo vietų kampanijų bendras šūkis – Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi.

Šiandien Europos Komisija siūlo visoje ES atpiginti tarptautinius mokėjimus eurais. Pagal dabartines taisykles euro zonos gyventojams ar įmonėms, atliekantiems operacijas eurais, nėra skirtumo, ar lėšas pervesti savo šalyje ar į kitą euro zonos valstybę narę. Šiuo pasiūlymu siekiama, kad šiomis sąlygomis galėtų naudotis ir euro zonai nepriklausančių šalių žmonės ir įmonės. Tai leistų visiems vartotojams ir įmonėms visapusiškai pasinaudoti bendrąja rinka siunčiant pinigus, juos išgryninant arba atsiskaitant užsienyje. Visi Europos Sąjungoje ne euro zonoje atliekami tarptautiniai mokėjimai eurais dabar bus apmokestinami

Pastarojo meto skaitmeninių verslų, tokių kaip socialinių tinklų bendrovės, bendradarbiavimo platformos ir internetinio turinio paslaugų teikėjai, bumas labai prisidėjo prie ekonomikos augimo ES. Tačiau esamos taisyklės netinka pasaulinėms bendrovėms, kurios veikia virtualiai ir neturi ar beveik neturi fizinės veiklavietės. Pokyčiai radikalūs: šiuo metu iš 20 pagal rinkos kapitalizaciją didžiausių pasaulio bendrovių 9 yra skaitmeninės, o prieš dešimt metų tokia buvo 1 iš 20. Reikia visapusiškai pasinaudoti šia tendencija ir užtikrinti, kad ir skaitmeninės bendrovės sumokėtų sąžiningą mokesčių dalį. Kitu atveju