Kvietimas į pasaulinio masto gamybos mokymus Japonijoje

EU-Japan for Industrial Cooperation centras šių metų rugsėjo 10-14 d. organizuoja 5 dienų pasaulinio masto gamybos (World Class Manufacturing) mokymų sesiją. Mokymai orientuoti į geriausią Japonijos gamybos praktiką ir yra skirti vadovams bei vadybininkams, turintiems inžinerinių ar gamybos žinių.

Mokymų sesijos metu bus pristatomos naujausių mokymų temos (kokybės valdymas ir kontrolė, produktyvumo ir laiko valdymas, bendrosios pramoninės inžinerijos, KAIZEN gamybos metodai ir kt.), vyks praktiniai užsiėmimai, vizitai į kai kurias iš labiausiai pažengusių Japonijos gamyklų, bus suteikiama galimybė tiesiogiai bendrauti su jų gamybos vadovais ir stebėti veiksmingais pripažintų gamybos metodų įgyvendinimą.

Dalyvavimas MVĮ nemokamas, o ES skiria 600 eurų finansinę paramą. Registracija  į mokymus iki gegužės 24 d.

Daugiau apie programą ir mokymus:  https://goo.gl/BctBcC