Europos 2018 – 2019 m. saugių darbo vietų kampanijos „Pavojingų medžiagų efektyvus valdymas“ atidarymo konferencija

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU–OSHA) 2018 m. balandžio 24 d. visoje Europos ekonominėje bendrijoje pradeda vykdyti naują 2018–2019 m. Europos saugių darbo vietų informacinę kampaniją „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“.

Pavojingų medžiagų poveikis Europos darbo vietose yra paplitęs daug labiau nei mano dauguma žmonių.

2018–2019 m. kampanija siekiama didinti informuotumą apie riziką, kurią darbo vietoje sukelia pavojingosios medžiagos, ir skatinti diegti rizikos prevencijos kultūrą. Visų EU-OSHA inicijuojamų Saugių darbo vietų kampanijų bendras šūkis – Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdanti EU–OSHA Lietuvos ryšių punkto funkcijas ir koordinuojanti šią kampaniją Lietuvoje, kviečia įmonių atstovus į 2018–2019 m. Europos saugių darbo vietų informacinės kampanijos „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ atidarymo Lietuvoje konferenciją.

Renginio data: 2018 m. balandžio 26 d. (ketvirtadienis)

Renginio vieta: „Crowne Plaza Vilnius“ viešbutis (M.K.Čiurlionio g. 84, Vilnius)

PRELIMINARI PROGRAMA

09.30 – 10.30

Dalyvių registracija ir sutikimo kava

10.30 – 10.50

Atidarymas. Sveikinimo žodis

Jonas Gricius, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius

10.50 – 11.10

Europos 2018 – 2019 m. saugių darbo vietų kampanijos „Pavojingų medžiagų efektyvus valdymas“ pagrindiniai akcentai

Nerita Šot, EU-OSHA Lietuvos Ryšių punkto koordinatorė, Valstybinė darbo inspekcija

11.10 – 11.30

Baltijos aplinkos forumo įgyvendinami projektai, susiję su cheminių medžiagų valdymu įmonėse

Eglė Ruškutė,  VšĮ Baltijos aplinkos forumas

11.30 – 12.00

12.00 – 12.10

Cheminių medžiagų klasifikavimas ir Saugos duomenų lapai

Žilvinas Užomeckas, Aplinkos apsaugos agentūros cheminių medžiagų skyrius

 

Diskusijos

12.10 – 12.40

Kavos pertrauka

12.40 – 13.10

Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaita. Dažniausiai nustatomi pažeidimai

Marius Šulga, Vilniaus RAAD cheminių medžiagų kontrolės skyrius 

13.10 – 13.40

Saugaus darbo užtikrinimo ypatumai dirbant su cheminėmis medžiagomis

Gediminas Valentėlis, Valstybinės darbo inspekcijos Techninės saugos skyrius

13.40 – 14.10

Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas: iššūkis įmonėms ir sėkmės atvejai

Gražvydas Jegelevičius, VšĮ Baltijos aplinkos forumas

14.10 – 14.25

 Žmogaus biologinė stebėsena Europos Jungtinės programos kontekste

Toma Petrulionienė, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius

14.25 – 14.40

14.40 – 15.40

Diskusijos

 Pietūs

 Dalyvio registracijos forma: https://goo.gl/forms/fLeu39X58mEYo4W32.

Jeigu nuorodos Jums negalima pasiekti – registruotis galite el. paštu: morta@integrity.lt.

Laiške nurodykite savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis. Apie sėkmingą registraciją dalyvius informuosime atskiru elektroniniu laišku. Registracijų laukiame iki balandžio 24 dienos.

Kadangi dalyvių skaičius ribotas, todėl kviečiame visus registruotis iš anksto.

Pastaba: iš vienos organizacijos/įmonės registruosime ne daugiau 2 atstovų.

Papildoma informacija:

Daugiau informacijos apie renginį galite gauti telefonu +370 682 14478 arba el. paštu morta@integrity.lt.

Kontaktinis asmuo – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos Ryšių punkto koordinatorė Nerita Šot, VDI Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 265 1628, el. paštas: nerita.sot@vdi.lt

Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!