EK: pigūs pervedimai eurais visoje ES ir teisingesnis valiutos konvertavimas įmonėms ir vartotojams

Šiandien Europos Komisija siūlo visoje ES atpiginti tarptautinius mokėjimus eurais. Pagal dabartines taisykles euro zonos gyventojams ar įmonėms, atliekantiems operacijas eurais, nėra skirtumo, ar lėšas pervesti savo šalyje ar į kitą euro zonos valstybę narę.

Šiuo pasiūlymu siekiama, kad šiomis sąlygomis galėtų naudotis ir euro zonai nepriklausančių šalių žmonės ir įmonės. Tai leistų visiems vartotojams ir įmonėms visapusiškai pasinaudoti bendrąja rinka siunčiant pinigus, juos išgryninant arba atsiskaitant užsienyje. Visi Europos Sąjungoje ne euro zonoje atliekami tarptautiniai mokėjimai eurais dabar bus apmokestinami vienodai: nedideliu mokesčiu arba iš viso neapmokestinami – taip pat, kaip vietos mokėjimai šalies oficialiąja valiuta. Be to, Komisija šiandien siūlo suteikti daugiau skaidrumo ir konkurencijos valiutos keitimo paslaugų, kuriomis vartotojai naudojasi pirkdami prekes arba paslaugas ne savo šalies valiuta, sričiai.

2001 m. priėmus Reglamentą dėl tarptautinių mokėjimų, euro zonos vartotojai ir įmonės jau naudojasi labai nedideliais mokesčiais už tarptautinius mokėjimus eurais. Pagal dabartines taisykles euro zonos gyventojams ar įmonėms, atliekantiems operacijas eurais, nėra skirtumo, ar lėšas pervesti savo šalyje ar į kitą euro zonos valstybę narę. Šiandienos pasiūlymu siekiama, kad šiomis sąlygomis galėtų naudotis ir euro zonai nepriklausančių šalių įmonės ir gyventojai, kad ir kur keliautų ar mokėtų užsienyje, – tarpvalstybinėms operacijoms eurais Europos Sąjungoje nebūtų taikomi dideli įkainiai.

Visų pirma siūloma, kad mokesčiai už tarptautinius mokėjimus eurais būtų tokie patys kaip mokesčiai už atitinkamus vidaus mokėjimus vietos valiuta. Dėl to mokesčiai sumažės iki kelių eurų ar netgi centų. Pavyzdžiui, tarpvalstybinis kredito pervedimas eurais (EUR) iš Bulgarijos bus apmokestinamas kaip vidaus kredito pervedimas Bulgarijos levais (BGN). Tai pagrindinis pasikeitimas, nes mokesčiai už paprastą kredito pervedimą kai kuriose euro zonai nepriklausančiose valstybėse narėse yra lupikiški (iki 24 eurų už 10 eurų pervedimą!). Šiandien dideli mokesčiai yra kliūtis bendrajai rinkai, nes jie stabdo namų ūkių (kurie perka prekes ar paslaugas kitos valiutos zonoje) ir įmonių, visų pirma MVĮ, tarpvalstybinę veiklą. Dėl to atsiveria didelė praraja tarp euro zonos gyventojų, kurie naudojasi bendrąja valiuta, ir euro zonai nepriklausančių šalių gyventojų, kurie gali nebrangiai atlikti operacijas tik savo šalyje.

Šiuo pasiūlymu taip pat užtikrinamas mokėjimo įvairiomis Sąjungos valiutomis skaidrumas. Dabar vartotojai paprastai neinformuojami arba nežino apie operacijos, kuri susijusi su valiutos keitimu, įkainius. Todėl pasiūlymu bus reikalaujama, kad vartotojams prieš atsiskaitant (pvz., naudojantis kortele užsienyje: išsiimant grynųjų pinigų iš bankomato, mokant kortele pardavimo vietoje arba internetu) būtų suteikiama visa informacija apie valiutos keitimo įkainius. Tai reiškia, kad jie taip pat galės palyginti įvairių keitimo galimybių įkainius ir tinkamai pasirinkti. Naujausi nustatyti faktai rodo, kad vartotojai kurį laiką skundžiasi dinaminio valiutos keitimo praktika, taikoma užsienyje mokant savo šalies valiuta, ir prašo tokią praktiką uždrausti, nes paaiškėjo, kad daugeliu išnagrinėtų atvejų dėl jos vartotojai praranda pinigų. Negavę informacijos, reikalingos geriausiam sprendimui priimti, dažnai vartotojai suklaidinami ir pasirenka brangesnę valiutos keitimo galimybę. Todėl Europos bankininkystės institucijai bus pavesta užduotis priimti reikiamus techninius reguliavimo standartus, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas.

Teisėkūros pasiūlymas dabar bus pateiktas tvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

Plačiau: https://goo.gl/e7SyVk