EK siūlo naujas priemones, užtikrinsiančias, kad visos bendrovės ES mokėtų sąžiningus mokesčius

Pastarojo meto skaitmeninių verslų, tokių kaip socialinių tinklų bendrovės, bendradarbiavimo platformos ir internetinio turinio paslaugų teikėjai, bumas labai prisidėjo prie ekonomikos augimo ES. Tačiau esamos taisyklės netinka pasaulinėms bendrovėms, kurios veikia virtualiai ir neturi ar beveik neturi fizinės veiklavietės. Pokyčiai radikalūs: šiuo metu iš 20 pagal rinkos kapitalizaciją didžiausių pasaulio bendrovių 9 yra skaitmeninės, o prieš dešimt metų tokia buvo 1 iš 20. Reikia visapusiškai pasinaudoti šia tendencija ir užtikrinti, kad ir skaitmeninės bendrovės sumokėtų sąžiningą mokesčių dalį. Kitu atveju valstybėms narėms kyla reali grėsmė netekti biudžeto pajamų – skaitmeninių bendrovių vidutinis efektyvusis mokesčio tarifas perpus mažesnis už tradicinės ekonomikos įmonių.

Europos Komisijos pasiūlymai parengti valstybėms narėms stengiantis rasti ilgalaikių ir tvarių sprendimų, kaip užtikrinti sąžiningo dydžio mokestines pajamas iš internetinės veiklos. 2017 m. spalio mėn. ES vadovai ragino skubiai teikti pasiūlymus. Šiuo metu galiojančios pelno apmokestinimo taisyklės netaikomos tokiai pelningai veiklai kaip naudotojų sukurtų duomenų ir turinio pardavimas. Valstybės narės dabar pradeda ieškoti skubių vienašalių sprendimų dėl skaitmeninės veiklos apmokestinimo, todėl įmonės gali susidurti su teisine painiava ir netikrumu. Vienintelis būdas užtikrinti sąžiningą, ekonomikos augimui palankų ir tvarų skaitmeninės ekonomikos apmokestinimą yra koordinuoti veiksmai.

Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kad skaitmeninio verslo apmokestinimas Europos Sąjungoje taptų sąžiningas ir palankus ekonomikos augimu:
– siekiama sudaryti sąlygas valstybėms narėms apmokestinti pelną, gautą jų teritorijoje, net jei įmonės fiziškai joje nėra;
– siekiama įvesti laikiną tam tikrų pajamų, gautų iš skaitmeninės veiklos, mokestį.

Apmokestintos būtų tik įmonės, kurių metinės visame pasaulyje gaunamos pajamos ne mažesnės kaip 750 mln. EUR, o Europos Sąjungoje – ne mažesnės kaip 50 mln. EUR.

Plačiau apie pasiūlymus: http://europa.eu/!Xg34hm