VentureEU. 2,1 mlrd. EUR rizikos kapitalo investicijoms į Europos novatoriškas pradedančiąsias įmones skatinti

Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) pradėjo vykdyti visos Europos rizikos kapitalo fondų programą (VentureEU), kuria siekiama skatinti investicijas į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje.

Europa gali pasigirti gabiais žmonėmis, pasaulinio lygio tyrėjais ir sumaniais verslininkais, tačiau dar galima daug nuveikti, padedant jiems pasiekti didesnę sėkmę. Ypač svarbios yra galimybės naudotis rizikos kapitalu. Šiandien Komisija ir EIF praneša apie šešis dalyvaujančius fondus, kuriems bus teikiama ES parama, kad jie investuotų į Europos rizikos kapitalo rinką. Fondai, kuriems teikiama ES parama siekia 410 mln. EUR, siekia pritraukti 2,1 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų investicijų. Tikimasi, kad tai savo ruožtu paskatins apie 6,5 mlrd. EUR investicijų į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje; šiuo metu Europoje esamo rizikos kapitalo apimtis išaugs dvigubai.

Rizikos kapitalas (RK) yra labai svarbus gerai veikiančiai kapitalo rinkų sąjungai, tačiau Europoje jis nepakankamai išvystytas. 2016 m. rizikos kapitalo įmonės investavo ES apie 6,5 mlrd. EUR, o JAV – 39,4 mlrd. EUR.

Be to, rizikos kapitalo fondai Europoje yra per maži: vidutiniškai 56 mln. EUR palyginus su 156 mln. EUR Jungtinėse Valstijose. Dėl to šios bendrovės pereina į ekosistemas, kuriose jos turi daugiau galimybių greitai augti. Bendrovių, pasiekusių daugiau kaip 1 mlrd. USD rinkos vertę (vadinamųjų „vienaragių“) 2017 m. pabaigoje ES buvo 26, JAV – 109, o Kinijoje – 59.

VentureEU užtikrins naujų finansavimo šaltinių ir suteiks Europos inovatoriams galimybę išaugti iki pasaulinėmis lyderėmis tapsiančių bendrovių. Numatoma, kad prieigą prie jų gaus apie 1500 veiklą pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių visoje Europoje.

ES suteiks pagrindinių investicijų iki 410 mln. EUR, įskaitant 67 mln. EUR paties EIF išteklių: 200 mln. EUR iš programos „Horizontas 2020“ (ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos), 105 mln. EUR iš COSME (Europos programos mažoms ir vidutinėms įmonėms) ir 105 mln. EUR iš Europos investicijų fondo, papildant iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) pagal Investicijų planą Europai – vadinamąjį „J.-C. Junckerio planą“. Likusį finansavimą pritrauks atrinkti fondų valdytojai daugiausiai iš nepriklausomų investuotojų.

Šeši fondai taps daugelio mažesnių fondų, į kuriuos investuojama, dalininkais; kiekvienas iš jų aprėps bent keturių Europos šalių projektus. Šie fondai, į kuriuos investuojama, padės finansuoti mažas ir vidutinio dydžio įmones (MVĮ) ir vidutinės kapitalizacijos įmones, priklausančias įvairiems sektoriams, kaip antai informacijos ir ryšių technologijų (IRT), skaitmeninių technologijų, gamtos mokslų, medicinos technologijų ir išteklių ir energijos efektyvumo.

ES investicijas į VentureEU valdys EIF, prižiūrimas Komisijos; veiklą vykdys šeši profesionalūs, patyrę fondų valdytojai, kurie užtikrins, kad būtų laikomasi visapusiškai į rinką nukreipto požiūrio. Taip bus pritraukiama daugiau investicijų ir smarkiai padidinamos veiklą pradedančiųjų ir veiklą plečiančiųjų įmonių ES galimybės gauti rizikos kapitalo.

Plačiau: https://goo.gl/s58F1m