Sveikatingumo rinkos užkariavimas – kartu su partneriais Lenkijoje

Trečius metus iš eilės Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network – EEN) organizuojamose kontaktų mugėse dalyvaujančiam sveikatingumo klasteriui iVita pavyko ne tik užmegzti naujų verslo plėtrai svarbių kontaktų ar įgyti naujų žinių dirbtuvėse. Vokietijos Štutgarto mieste vykusioje 5-ojoje tarptautinėje klasterių kontaktų mugėje-konferencijoje iVita pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lenkijos sveikatingumo klasteriu LifeScience Krakow. „Planuojame juos pasikviesti į Lietuvą, vėliau gal patys vyksime pas juos. Susitiksime su klasterio nariais, aptarsime bendras idėjas, siekius ir tikslus“, – sako Diana Vertelkienė – sveikatingumo klasterio

EEN skelbia atliktos apklausos duomenis, kuriuose pabrėžiamas aktyvios bei augančios MVĮ bendruomenės, siekiančios inovatyvumo ir plėtros tarptautiniu mastu visoje Europoje. Ataskaitoje skelbiamos įžvalgos bei  2017-2018 metų veiklos plėtros prognozė kiekvienos šalies MVĮ rinkai, remiantis jau pasinaudojusių EEN galimybėmis patirtimi. Analizuojami bei prognozuojami rezultatai 2017-2018 metams apima pasitikėjimo, kuriamų darbo vietų, investicijų grąžos bei naudos gavimo iš EEN projekto aspektus. Daugiau informacijos apie rodiklius ir kiekvieną šalį rasite

Naujoje Komisijos ataskaitoje įvardijami teigiami galiojančių ES prekybos susitarimų rezultatai ir tobulintinos sritys. ES paskelbtoje ataskaitoje įvertinamas galiojančių prekybos susitarimų įgyvendinimas. Ši horizontalioji ataskaita – pirma tokio pobūdžio ataskaita. Ji padeda geriau suprasti, kas vyksta, kai susiderama dėl prekybos susitarimų ir jie įsigalioja. Kalbėdama apie ataskaitą, už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „ES prekybos politikos sėkmė matuojama ne tik naujų susitarimų sudarymu, bet ir užtikrinimu, kad galiojantys susitikimai būtų tikrai naudingi. Paskelbtoje ataskaitoje patvirtinama, kad mūsų prekybos susitarimai yra postūmis Europos ekonomikai: jais

Intelektinės nuosavybės teisių (INT) apsauga pradedant kurti verslą naujoje rinkoje yra ypatingai svarbus elementas ilgalaikiam įmonėms gyvavimo bei konkurencingumo  užtikrinimui. Bet kokios investicijos į verslą gali pavirsti į nieką, jei konkurentai pasinaudos Jūsų verslo idėjomis ar paslaugų/produktų prototipais. Siekiant padėti ES MVĮ sėkmingai plėsti savo verslą, Lapkričio 28 dieną, nuo 11.00 iki 12.00 val. Kinijos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos tarnyba organizuoja nemokamą webinarą apie intelektinės nuosavybės apsaugą Taivane.  Diskusijos metu bus pristatyti esminiai aspektai, kaip Europos Sąjungos MVĮ gali geriausiai apsaugoti

Remiantis Europos Komisijos 2017 m. sausio mėn. patvirtintu „Europos duomenų ekonomikos kūrimo“ komunikatu, Europos Komisijos užsakymu yra atliekama ES šalių įmonių apklausa dėl duomenų mainų tarp įmonių ES šalyse. Šiuo tyrimu norima įvertinti dalinimosi duomenimis ir pakartotinio jų naudojimo tarp įmonių (kurios nėra tiesioginiai konkurentai) ekonominę vertę ir galimybes, tikimasi nustatyti keitimosi duomenimis kliūtis ir sėkmės veiksnius. Taip pat, siekiama išsiaiškinti kiekybinį duomenų pasidalijimą tarp Europos ekonominės erdvės (EEE) bendrovių ir galimai praleistų verslo galimybių skaičių dėl duomenų nepasidalinimo. Tai yra

Europos Komisija (EK) konsultuojasi su įmonėmis dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) ir didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų (Reglamentas (EB) Nr. 396/2005) reglamentuojančių Europos Sąjungos (ES) teisės aktų. Norint atlikti ES teisės aktų vertinimą pagal REFIT programą, siekiama išsiaiškinti įmonių nuomonę ir surinkti informaciją apie tai, kaip veikia veikliųjų medžiagų patvirtinimui, pesticidų registravimui ir pesticidų didžiausios leidžiamosios koncentracijos nustatymui taikomos galiojančios taisyklės. Šios apklausos rezultatai yra

Data: Lapkričio 30 d. 2017 Laikas: nuo 11:30 iki 12:30 Registracija baigiasi: trečiadienį, lapkričio 29, 2017   Šių metų lapkričio 30 d. organizuojamas webinaras, paruoštas remiantis 6 mėnesių tyrimų medžiaga, surinkta MINERVA stipendijos programos Europos Sąjungos ir Japonijos pramoninio bendradarbiavimo Tokijuje centre. Webinare pristamos šios temos: Japonijos ekonominės ir demografinės padėties bei prekybos integracijos analizė, siekiant parodyti, kaip šie veiksniai kartu turi įtakos vietos paklausai, vidaus aprūpinimui ir galimybėms ES žemės ūkio įmonėms patekti į rinką. Identifikuojamos tendencijos, atnešančios papildomai galimybių gerai pasiruošusiems ir informuotiems Europos Sąjungos žemės ūkio

„Tenderio“ – nauja viešųjų konkursų ES paieškos sistema bei tinklas, apjungiantis viešųjų pirkimų srityje besispecializuojančias konsultacines firmas. Sistema, skirta MVĮ, padeda rasti tinkamus viešųjų pirkimų skelbimus ir identifikuoti potencialius partnerius. Tada nukreipiama eksperto konsultacijai dėl pasiūlymų teikimo, informacijos vertimo į atitinkamą kalbą ir kt. Teikiama viešųjų pirkimų lyginamoji analizė, organizuojami mokymai pagal šalių specifikas. Pasinaudokite galimybe kasdien rasti daugiau kaip 1500 viešųjų pirkimų skelbimų visoje ES – „Tenderio”. Šis projektas, kuriuo siekiama paskatinti MVĮ dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose ES, finansuojamas Europos Sąjungos programos

Vertybiniai popieriai, suformuoti įvairių paskolų pagrindu, turės atitikti bendrus ES skaidrumo ir paprastumo reikalavimus prieš juos išleidžiant į rinką, ketvirtadienį nusprendė EP nariai. Naujosios taisyklės įpareigoja kredito įstaigas ir investicines bendroves tinkamai informuoti potencialius investuotojus apie naujų vertybinių popierių, kurie sudaromi iš nekilnojamojo turto, automobilių nuomos ar vartojimo paskolų, kokybę. Vadinamasis pakeitimas vertybiniais popieriais (angl. „securitisation“) yra svarbus bankų ir investicinių bendrovių finansavimo šaltinis, nes padeda jiems refinansuoti turimas paskolas. Tačiau šis procesas turi būti skaidrus ir tinkamai kontroliuojamas, siekiant, kad nepasikartotų

Neseniai Europos Sąjunga paskyrė sankcijas maždaug 30-iai šalių. Šie sprendimai gali turėti įtakos ES šalių narių įmonių vykdomoms verslo operacijoms su trečiosiomis šalimis. Estija, dabartinė Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, sukūrė tinklapį, kuriame pateikiami visi apribojimai. Į juos neatsižvelgusios įmonės savo veikla gali pažeisti ES teisę. Tinklapyje skelbiamame ES sankcijų žemėlapyje galima greitai ir lengvai rasti naujausią informaciją apie šalis, kurioms taikomos ES sankcijos, ir kurios gali turėti įtakos tose šalyse verslo ryšių turinčioms ES įmonėms. Šiuo praktiniu įrankiu pasinaudojo jau daugiau kaip