Stiprinama investuotojų apsauga

Vertybiniai popieriai, suformuoti įvairių paskolų pagrindu, turės atitikti bendrus ES skaidrumo ir paprastumo reikalavimus prieš juos išleidžiant į rinką, ketvirtadienį nusprendė EP nariai.

Naujosios taisyklės įpareigoja kredito įstaigas ir investicines bendroves tinkamai informuoti potencialius investuotojus apie naujų vertybinių popierių, kurie sudaromi iš nekilnojamojo turto, automobilių nuomos ar vartojimo paskolų, kokybę.

Vadinamasis pakeitimas vertybiniais popieriais (angl. „securitisation“) yra svarbus bankų ir investicinių bendrovių finansavimo šaltinis, nes padeda jiems refinansuoti turimas paskolas. Tačiau šis procesas turi būti skaidrus ir tinkamai kontroliuojamas, siekiant, kad nepasikartotų 2008 m. JAV kilusi finansų krizė, kurią lėmė blogųjų paskolų paketų, pakeistų į vertybinius popierius, plėtra.

Europarlamentarai užtikrino, kad bus draudžiama pakeistus vertybinius popierius jungti į kitus investicinius produktus, o kredito įstaigos turės išlaikyti ne mažiau kaip 5 proc. naujųjų vertybinių popierių savo  nuosavybėje. Be to, pakeistus vertybinius popierius galės įsigyti tik profesionalūs investuotojai.

Naujosioms taisyklės dėl paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais pritarė 459 EP nariai, 135 nepritarė, o 23 susilaikė. Naujiems kredito įstaigų reikalavimams pritarė 458 EP nariai, 135 nepritarė, 26 susilaikė. Dėl šių taisyklių jau pasiektas neformalus susitarimas su ES Taryba, todėl neliko kliūčių joms įsigalioti.

EP pranešėjas Paul Tang (Socialistai ir demokratai, Nyderlandai) pažymėjo: „Ar gali toksiškas produktas tapti vaistu ES ekonomikai? Drįstu teigti, taip, tačiau šį vaistą reikia tinkamai kontroliuoti. Išmokome krizės pamokas ir sustiprinome vertybinių popierių platintojų atsakomybę. Ateityje niekas negalės pasitesinti tuo, kad jie nežinojo – ką parduoda ar perka“.

Kitas EP pranešėjas Othmar Karas (Europos liaudies partija, Austrija) papildė: „Naujosios taisyklės priartins mus prie Kapitalo rinkų sąjungos, sumažins investavimo riziką ir padidins pasitikėjimą finansų rinkomis“.