Estija pristato ES taikomų sankcijų žemėlapį

Neseniai Europos Sąjunga paskyrė sankcijas maždaug 30-iai šalių. Šie sprendimai gali turėti įtakos ES šalių narių įmonių vykdomoms verslo operacijoms su trečiosiomis šalimis.

Estija, dabartinė Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, sukūrė tinklapį, kuriame pateikiami visi apribojimai. Į juos neatsižvelgusios įmonės savo veikla gali pažeisti ES teisę.

Tinklapyje skelbiamame ES sankcijų žemėlapyje galima greitai ir lengvai rasti naujausią informaciją apie šalis, kurioms taikomos ES sankcijos, ir kurios gali turėti įtakos tose šalyse verslo ryšių turinčioms ES įmonėms.

Šiuo praktiniu įrankiu pasinaudojo jau daugiau kaip 20 tūkstančių verslininkų visoje Europoje.