Europos Komisijos apklausa dėl augalų apsaugos produktus ir pesticidų liekanas reglamentuojančių ES teisės aktų vertinimo pagal REFIT programą

Europos Komisija (EK) konsultuojasi su įmonėmis dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) ir didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų (Reglamentas (EB) Nr. 396/2005) reglamentuojančių Europos Sąjungos (ES) teisės aktų. Norint atlikti ES teisės aktų vertinimą pagal REFIT programą, siekiama išsiaiškinti įmonių nuomonę ir surinkti informaciją apie tai, kaip veikia veikliųjų medžiagų patvirtinimui, pesticidų registravimui ir pesticidų didžiausios leidžiamosios koncentracijos nustatymui taikomos galiojančios taisyklės. Šios apklausos rezultatai yra būtini siekiant nustatyti galiojančių taisyklių poveikį įmonėms ir bus naudojami vertinant taisyklių veiksmingumą bei svarstant būtinus pokyčius šiuose reglamentuose.

Konsultacijomis siekiama sužinoti įmonių nuomonę, kurios veikia žemiau išvardintuose sektoriuose:

  1. augalų apsaugos produktų gamyba;
  2. žemės ūkis;
  3. pašarų perdirbimas / gamyba;
  4. maisto produktų perdirbimas / gamyba;
  5. pašarų, maisto produktų didmeninė prekyba (įskaitant importą / eksportą);
  6. mažmeninė prekyba (specializuota ir nespecializuota, ypač maisto produktais / pašarais);
  7. transportavimas / sandėliavimas / pakavimas (specializuotas ir nespecializuotas, ypač maisto produktų / pašarų).

Apklausa skirta įmonių vyresniajai vadovybei, kadangi yra klausimų apie konkurencingumą, apyvartą ir rinkas.

Išsamesnė informacija apie šią konsultaciją – „Konsultacijos tikslas ir kontekstas“.

Klausimynas dėl augalų apsaugos produktus ir pesticidų liekanas reglamentuojančių ES teisės aktų vertinimo pagal REFIT programą „SANTE-2017-11820-02-00-LT-TRA-00“.

Užpildytą klausimyną iki 2018 m. sausio 9 d. prašome atsiųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Nasickytė).

Pateikti duomenys bus tvarkomi kaip konfidenciali informacija. Atsakymai nebus siejami su atskirais respondentais. Išsamesnė informacija apie privatumo apsaugą – „Privatumo Apsauga“.

Dėkojame, kad dalyvaujate apklausoje!