ES prekybos susitarimai duoda apčiuopiamos naudos

Naujoje Komisijos ataskaitoje įvardijami teigiami galiojančių ES prekybos susitarimų rezultatai ir tobulintinos sritys.

ES paskelbtoje ataskaitoje įvertinamas galiojančių prekybos susitarimų įgyvendinimas. Ši horizontalioji ataskaita – pirma tokio pobūdžio ataskaita. Ji padeda geriau suprasti, kas vyksta, kai susiderama dėl prekybos susitarimų ir jie įsigalioja.

Kalbėdama apie ataskaitą, už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „ES prekybos politikos sėkmė matuojama ne tik naujų susitarimų sudarymu, bet ir užtikrinimu, kad galiojantys susitikimai būtų tikrai naudingi. Paskelbtoje ataskaitoje patvirtinama, kad mūsų prekybos susitarimai yra postūmis Europos ekonomikai: jais pasiektas eksporto augimas, kuris buvo naudingas ES įmonėms ir jų darbuotojams”

Apskritai patirtis rodo, kad ES susitarimai lemia didesnį ES eksportą ir ekonomikos augimą; šį teiginį galima iliustruoti keliais įspūdingais eksporto augimo pavyzdžiais:

  • į Meksiką nuo 2000 m. – +416 proc.;
  • į Čilę nuo 2003 m. – +170 proc.;
  • į Pietų Korėją nuo 2011 m. – +59 proc.;
  • į Serbiją nuo 2013 m. – +62 proc.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad reikia geriau informuoti ES įmones, visų pirma mažąsias ir vidutines, apie susitarimų suteikiamas galimybes, kad jos galėtų didinti savo eksportą ir verslo apimtis.

Daugiau informacijos ir visą ataskaitą rasite čia.