Europos įmonių tinklo augimo prognozė MVĮ 2017-2018 m.

EEN skelbia atliktos apklausos duomenis, kuriuose pabrėžiamas aktyvios bei augančios MVĮ bendruomenės, siekiančios inovatyvumo ir plėtros tarptautiniu mastu visoje Europoje. Ataskaitoje skelbiamos įžvalgos bei  2017-2018 metų veiklos plėtros prognozė kiekvienos šalies MVĮ rinkai, remiantis jau pasinaudojusių EEN galimybėmis patirtimi.

Analizuojami bei prognozuojami rezultatai 2017-2018 metams apima pasitikėjimo, kuriamų darbo vietų, investicijų grąžos bei naudos gavimo iš EEN projekto aspektus.

Daugiau informacijos apie rodiklius ir kiekvieną šalį rasite čia.