Bendriems verslo ir mokslo projektams – 100 mln. eurų ES investicijų

Ūkio ministerija kviečia įmones pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ kreiptis investicijų. Tai puiki galimybė Lietuvos įmonėms kartu su mokslo įstaigomis sustiprinti bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus projektus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srityje. „Šio kvietimo naujovė – investicijų gali kreiptis tiek pradedantys inovatoriai, tiek brandžios įmonės. Priemonė sukurta taip, kad yra paskelbti du atskiri kvietimai jaunoms ir jau ilgiau rinkoje veikiančioms įmonėms. Taigi konkurencija vyks tarp panašaus lygio įmonių, nes sudaryta daugiau galimybių mažiau

Lietuvos įmonėms atsiveria puiki galimybė pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų (TUI) mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityje. Ūkio ministerija skelbia kvietimą įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Smart FDI“. Šiuo kvietimu finansuojamiems projektams numatoma skirti beveik 40 mln. eurų ES investicijų. „Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos – viena prioritetinių Lietuvos ekonomikos sričių, kuri sudaro sąlygas stiprinti įmonių konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose ir ženkliai prisideda prie valstybės ekonomikos augimo. Siekiant išlikti konkurencingoms, Lietuvos bendrovėms

Europos Komisija paskelbė konsultacijas dėl Europos Sąjungos bendrovių teisės modernizavimo

Ūkio ministerija kviečia verslo, valstybinių institucijų, mokslo atstovus ir jiems atstovaujančias asociacijas bei organizacijas, investuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti viešose Europos Komisijos paskelbtose konsultacijose. Šiomis konsultacijomis siekiama išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl ES bendrovių teisės modernizavimo – skaitmeninių sprendimų ir veiksmingų vienos valstybės ribas peržengiančių bendrovių veiklos taisyklių. Nuomonę visi suinteresuoti asmenys gali pareikšti iki š. m. rugpjūčio 6 dienos. Europos Komisijos paskelbtos konsultacijos sudarys galimybę sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę dėl kylančių sunkumų, susijusių su bendrovių teise. Jos leis nustatyti šių

Startuoja ES investicijų priemonė „Inopatentas“ – išradėjams bus skirta daugiau kaip 3 mln. eurų

Verslo ir mokslo atstovams atsiveria naujos galimybės pasirūpinti intelektinės nuosavybės apsauga. Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonės „Inopatentas“, pagal kurią projektams įgyvendinti numatyta skirti daugiau kaip 3 mln. eurų, pradžią. Išradėjai ir dizaino kūrėjai kviečiami kreiptis į MITA dėl išlaidų kompensavimo.  „Intelektinės nuosavybės apsauga turi tapti strategine verslo ir mokslo sritimi. Siekdami užtikrinti šią apsaugą, skatiname įmones pasinaudoti priemonės „Inopatentas“ teikiamomis galimybėmis ir investuoti į naujų produktų kūrimą, išradimų

Atsižvelgęs į sudėtingą Ukrainos ekonominę padėtį ir jos pastangas vykdyti reformas, Europos Parlamentas antradienį suteikė papildomas prekybos lengvatas šiai šaliai. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti medaus, miežių, javų, kukurūzų, pomidorų ir kai kurių kitų produktų importo iš Ukrainos į ES lengvatines kvotas. Pavyzdžiui, Ukraina lengvatinėmis sąlygomis galės kasmet į ES papildomai eksportuoti 3000 tonų pomidorų, 65 tūkst. tonų kviečių, 625 tūkst. tonų kukurūzų bei 325 tūkst. tonų miežių. Derybų metu europarlamentarams suabejojus, ar pagrįstai siūloma suteikti papildomas importo lengvatas karbamido trąšoms, sutarta papildomų

Birželio 26 d. visoje Europos Sąjungoje įsigalioja Komisijos 2012 m. pasiūlytos ir ES įstatymų leidėjų 2015 m. priimtos naujos tarpvalstybinių nemokumo bylų nagrinėjimo taisyklės. Naujomis taisyklėmis siekiama palengvinti skolų išieškojimą tarpvalstybinėse nemokumo bylose. Pagal jas įmones bus lengviau restruktūrizuoti, o kreditoriai galės lengviau atgauti pinigus, nes bus užtikrinama, kad tarpvalstybinio skolų išieškojimo kolektyvinės procedūros yra veiksmingos ir efektyvios. Reglamente daugiausia dėmesio skiriama jurisdikcijos kolizijoms ir tarpvalstybinių nemokumo bylų nagrinėjimui. Juo taip pat užtikrinama, kad su nemokumu susiję teismo sprendimai būtų pripažįstami visoje ES. Pirmasis

EuroMed Trade Helpdesk - naujas EK remiamas  įrankis, kuriuo siekiama palengvinti prekybą ir investicijas tarp ES ir Viduržemio jūros šalių. Teikiama nemokama informacija apie ES bei pietinių Viduržemio jūros regiono šalių (skaitant Alžyrą, Egiptą, Jordaniją, Izraelį, Libaną, Maroką, Palestiną, Tunisą ir Turkiją) rinkas: prekybos statistika, muitų tarifai, prekių kilmės taisyklės, PVM ir akcizai, bendrieji ir konkretiems produktams taikomi reikalavimai, verslo kontaktai, naujienos, renginiai ir

Šis susitarimas svarbesnis už visus kitus kada nors ES sudarytus dvišalius prekybos susitarimus ir pirmasis prekybos susitarimas, į kurį įtraukiamas konkretus įsipareigojimas pagal Paryžiaus klimato susitarimą. Remiantis ekonominės partnerystės susitarimu ES ir valstybių narių atžvilgiu bus panaikinta absoliuti dauguma muitų, kurių ES bendrovės kasmet sumoka iki 1 mlrd. EUR, į Japonijos rinką bus galima eksportuoti pagrindinius ES žemės ūkio produktus ir įvairiuose sektoriuose atsivers naujų galimybių. Susitarimu nustatomi aukščiausi darbo, saugos, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos standartai, visiškai užtikrinama viešųjų paslaugų apsauga;

Per rūmus į Lietuvą atkeliavo vaizduotės aikštelės vaikams

Lietuvoje jau atsirado novatoriška mobili žaidimo sistema, lavinanti vaikų fantaziją ir skatinanti laisvą žaidimą. Tai vaizduotės aikštelė, kuri susideda iš įvairių formų bei dydžių mėlynų detalių. Jos kelias į Lietuvą prasidėjo per rūmuose veikiantį Enterprise Europe Network (Europos įmonių tinklą). Pasak ekspertų, vaizduotės aikštelė yra labai puiki sistema vaiko intelektinei, fizinei, socialinei ir emocinei raidai plėtoti. Vaizduotės aikštelės bet kokią erdvę paverčia puikia, lavinančia žaidimų erdve. Čia vaikai kasdien patys kuria savo naują, jų fantazijoje egzistuojantį pasaulį. Iš putų pagaminti milžiniški blokai bei atskiros