ES įsigalioja naujos taisyklės, palengvinsiančios tarpvalstybinių nemokumo bylų nagrinėjimą

Birželio 26 d. visoje Europos Sąjungoje įsigalioja Komisijos 2012 m. pasiūlytos ir ES įstatymų leidėjų 2015 m. priimtos naujos tarpvalstybinių nemokumo bylų nagrinėjimo taisyklės.

Naujomis taisyklėmis siekiama palengvinti skolų išieškojimą tarpvalstybinėse nemokumo bylose. Pagal jas įmones bus lengviau restruktūrizuoti, o kreditoriai galės lengviau atgauti pinigus, nes bus užtikrinama, kad tarpvalstybinio skolų išieškojimo kolektyvinės procedūros yra veiksmingos ir efektyvios. Reglamente daugiausia dėmesio skiriama jurisdikcijos kolizijoms ir tarpvalstybinių nemokumo bylų nagrinėjimui. Juo taip pat užtikrinama, kad su nemokumu susiję teismo sprendimai būtų pripažįstami visoje ES.

Pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Timmermansas sakė: „Tikroje vidaus rinkoje verslo įmonėms, kurias reikia restruktūruoti, neturėtų kilti kliūčių dėl to, kokias nacionalines taisykles taikyti, o valstybių sienos neturėtų trukdyti patenkinti kreditorių ieškinius. Naujosios taisyklės padės bendrovėms ir investuotojams didinti teisinį tikrumą. Turėtume žengti tolesnį žingsnį ir priimti bendras ES taisykles, kuriomis užtikrinama, kad bendrovės atliks restruktūrizaciją ankstyvame etape, kaip jau pasiūlė Komisija.“

Naujų taisyklių pagrindiniai aspektai

  • Platesnė taikymo sritis. Naujosios taisyklės taikomos įvairesnėms nacionalinėms restruktūrizavimo procedūroms. Senosios taisyklės nebuvo taikomos tam tikroms modernioms ir veiksmingoms nacionalinių restruktūrizavimo procedūrų rūšims; tai reiškia, kad jos negalėjo būti naudojamos tarpvalstybiniais atvejais. Dabar modernias nacionalines restruktūrizavimo procedūras bus galima naudoti siekiant gelbėti įmones arba susigražinti pinigus iš skolininkų kitose ES šalyse.
  • Didesnis teisinis tikrumas ir apsauga nuo „bankroto turizmo‟. Jei skolininkas persikelia prieš pat kreipimąsi dėl nemokumo procedūros inicijavimo, teismas turi atidžiai išnagrinėti visas bylos aplinkybes, kad įsitikintų, jog persikėlimo priežastys yra tikros ir nebandoma pasinaudoti švelnesnėmis bankroto taisyklėmis. Teismas turės patikrinti, kad skolininkas nėra „bankroto turistas‟.
  • Didesnės galimybės gelbėti įmones. Naujosios taisyklės leidžia išvengti šalutinių bylų (bylų, kurias imasi nagrinėti teismai kitoje ES šalyje nei ta, kurioje įsikūrusi bendrovės registruotoji būstinė). Dėl to bus lengviau restruktūrizuoti bendroves tarpvalstybiniu mastu. Taisyklėse taip pat numatytos apsaugos priemonės vietos kreditorių interesams užtikrinti.
  • Grupės nemokumo bylos. Naujomis taisyklėmis nustatoma grupės nemokumo bylų sistema. Tai padidins nemokumo bylų, susijusių su įvairiais bendrovių grupių nariais, nagrinėjimo efektyvumą. Tai, savo ruožtu, padidins tikimybę išgelbėti visą grupę.
  • Nemokumo registrų susiejimas. Iki 2019 m. vasaros bus pradėti ES masto elektroninių nacionalinių nemokumo registrų sujungimo darbai. Dėl to bus lengviau gauti informacijos dėl nemokumo bylų kitose ES šalyse.

Pagrindiniai faktai

2012 m. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl 2000 m. reglamento atnaujinimo, siekdama pagerinti tam tikrų jo nuostatų taikymą, kad tarpvalstybinės nemokumo bylos būtų efektyviau administruojamos. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba šį pasiūlymą priėmė 2015 m. gegužės 20 d., jis įsigalioja šiandien.

2014 m. Komisija taip pat paskelbė rekomendaciją dėl restruktūrizavimo ir dar vienos galimybės. Komisijai peržiūrėjus, kaip valstybės narės įgyvendina rekomendaciją, paaiškėjo, kad taisyklės vis dar skiriasi ir kai kuriose šalyse jos tebėra neveiksmingos.

Todėl 2016 m. lapkričio mėn. Europos Komisija pasiūlė direktyvą dėl įmonių nemokumo, kurioje daugiausia kalbama apie ankstyvaus restruktūrizavimo palengvinimą ir dar vieną galimybę.

Šios dvi teisinės priemonės – naujas Nemokumo reglamento ir siūloma direktyva – sukurs nuoseklią sistemą, kuria bus remiamas augimas ir verslininkai.

Daugiau informacijos

REGLAMENTAS 2015/848 dėl nemokumo bylų