Europos Komisija paskelbė konsultacijas dėl Europos Sąjungos bendrovių teisės modernizavimo

Lietuvos įmonės kviečiamos kartu su kitomis Europos šalimis pretenduoti į 4 mln. eurų paramąŪkio ministerija kviečia verslo, valstybinių institucijų, mokslo atstovus ir jiems atstovaujančias asociacijas bei organizacijas, investuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti viešose Europos Komisijos paskelbtose konsultacijose. Šiomis konsultacijomis siekiama išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl ES bendrovių teisės modernizavimo – skaitmeninių sprendimų ir veiksmingų vienos valstybės ribas peržengiančių bendrovių veiklos taisyklių. Nuomonę visi suinteresuoti asmenys gali pareikšti iki š. m. rugpjūčio 6 dienos.

Europos Komisijos paskelbtos konsultacijos sudarys galimybę sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę dėl kylančių sunkumų, susijusių su bendrovių teise. Jos leis nustatyti šių sunkumų kilmės priežastis ir išsiaiškinti, kokių galimų priemonių ES lygmeniu reikėtų imtis. Konsultacijos padės išsiaiškinti būtinybę imtis ES bendrovių teisės modernizavimo veiksmų.

Europos Komisijos konsultacijomis taip pat siekiama išsiaiškinti skaitmeninių priemonių naudojimo galimybes bendrovių ir valstybių narių bei bendrovių ir akcininkų tarpusavio ryšiams palaikyti, kylančius sunkumus dėl vienos valstybės ribas peržengiančių bendrovių jungimosi nuostatų praktinio taikymo, taip pat nuostatų, susijusių su vienos valstybės ribas peržengiančių bendrovių skaidymosi ir pertvarkymo įtvirtinimo ES lygmeniu, bendrovių teisės normų kolizijas.

Europos Komisija analizuos per viešas konsultacijas gautą informaciją ir ją panaudos siekdama nustatyti, kuriuos aspektus būtų galima išspręsti teisėkūros priemonėmis, o kuriuos – kitais galimais papildomais veiksmais.

Konsultacijų klausimyną galima pildyti internete. Informaciją apie Europos Komisijos konsultacijas ir klausimyną rasite adresais:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/749bfca6-611a-4238-b32a-0318c59d946c?draftid=a8a5e025-83ba-42d2-ab5e-e2dd61f3e185&surveylanguage=LT;
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190

Bendrovių teisės iniciatyva, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas naudotis skaitmeninėmis technologijomis visais bendrovės gyvavimo etapais, taip pat vykstant vienos valstybės ribas peržengiančių bendrovių jungimuisi ir skaidymuisi, buvo paskelbta 2017 m. Europos Komisijos darbo programoje.