Tiesioginėms užsienio investicijoms į Lietuvos įmones pritraukti – beveik 40 mln. eurų

Verslui dalyvauti tarptautinėse parodose bus paskirstyta 6,5 mln. eurų ES investicijųLietuvos įmonėms atsiveria puiki galimybė pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų (TUI) mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityje. Ūkio ministerija skelbia kvietimą įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Smart FDI“. Šiuo kvietimu finansuojamiems projektams numatoma skirti beveik 40 mln. eurų ES investicijų.

„Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos – viena prioritetinių Lietuvos ekonomikos sričių, kuri sudaro sąlygas stiprinti įmonių konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose ir ženkliai prisideda prie valstybės ekonomikos augimo. Siekiant išlikti konkurencingoms, Lietuvos bendrovėms reikalingos investicijos. Priemonė „Smart FDI“ skatina tiesiogines užsienio investicijas į aukštą pridėtinę vertę kuriančius produktus, suteikia galimybę įmonėms kurti naują arba plėsti esamą infrastruktūrą, leidžia greičiau diegti inovacijas“, – teigia ūkio viceministrė Lina Sabaitienė.

Priemonė „Smart FDI“ pakeis priemonę „SmartInvest LT+“ ir suteiks galimybę teikti paraiškas nuolat iki kvietimo skelbime nustatyto termino, nes projektų atranka pagal šią priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

Pagal priemonę „Smart FDI“ pareiškėjai – užsienio investuotojo Lietuvoje įsteigtos įmonės, kurioms užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo įsteigtas filialas Lietuvoje. Pagal šią priemonę partneriai galimi.

Pagal priemonę „Smart FDI“ remiamos TUI į MTEP veiklas, taip pat TUI į projektus, susijusius su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu, ir TUI, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra. Pareiškėjas gali pasirinkti projekte įgyvendinti arba visas tris, dvi arba vieną veiklą.

Lietuvos įmonės projektus galės vykdyti pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) kryptis.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 3 mln. eurų TUI į MTEP veiklas, 6,5 mln. eurų – TUI, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra, ir 500 tūkst. eurų – TUI į projektus, susijusius su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 50 tūkst. eurų.

Juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama šiose interneto svetainėse:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-smart-fdi
http://lvpa.lt/lt/paraiskos/01.2.1-lvpa-t-848-smart-fdi-430

Paraiškas galima teikti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2020 m. lapkričio 30 dienos.