Europos Komisija (EK) konsultuojasi su įmonėmis dėl Reglamento (EB) Nr. 648/2004, kuris nustato bendras taisykles, leidžiančias ploviklius ir aktyviąsias paviršiaus medžiagas parduoti bei naudoti visoje ES, tuo pačiu saugant aplinką ir žmonių sveikatą. Plovikliai gali turėti aktyviųjų paviršiaus medžiagų, kurie padeda efektyviau valyti, tačiau aktyviosios paviršiaus medžiagos gali pakenkti vandens kokybei, kai patenka į aplinką. Ploviklių reglamentas suderina bandymų metodus siekiant nustatyti medžiagų biologinį skilimą; reikalauja, kad gamintojai pateiktų informaciją atitinkamoms institucijoms ir medicinos personalui, reikalauja įskaitomai, matomai ir neištrinamai nurodyti

Europos Komisija (EK) konsultuojasi su įmonėmis atliekant Reglamento (EB) 1924/2006  vertinimą dėl šių nuostatų: 1. Maisto produktuose esančių tam tikrų maistinių medžiagų, tokių kaip riebalai, sotieji riebalai, druska ir (arba) cukrus, kiekiai ir maistingumo bei sveikatingumo teiginių naudojimas; 2. Augalų ir jų preparatų sveikatingumo teiginiai, taip pat bendrojo reglamentavimo sistema dėl jų naudojimo maisto produktuose. EK, vadovaudamasi 2015 m. gegužės 19 d. priimtu geresnio reglamentavimo komunikatu, paskelbė, kad atliks Reglamento (EB) 1924/2006 vertinimą dėl aukščiau paminėtų aspektų. Pažymima, kad abu vertinime nagrinėjami aspektai

Europos Komisija paskelbė antidempingo priemones, kurios bus taikomos plieno gaminiams iš Kinijos. Atliktas tyrimas patvirtino preliminarias išvadas, kad Kinijoje gaminami besiūliai plieniniai vamzdžiai Europoje buvo parduodami dempinguota kaina. Taigi nuo Kinijos eksportuojamos prekės bus papildomai apmokestinamos nuo 29,2% iki

Paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas pagal Eurostarts-2 programa. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 14 d.   Kodėl verta dalyvauti Eurostarts-2 programoje? Kaip vyskta paraiškos teikimo ir vertinimo procesas? Kokie yra tinkamumo kriterijai? Kokie yra vertinimo kriterijai? Kokie sėkmės faktoriai? Jeigu kyla šie ir kiti klausimai - birželio 13 d. dalyvaukite webinare potencialiems pareiškėjams ir išgirskite atsakymus į Jums rūpimus klausimus.   Registracija į

Europos Komisijos galutinėje elektroninės prekybos sektoriaus tyrimo ataskaitoje aptariama verslo praktika, kuri gali riboti konkurenciją. Ši ataskaita sudaro sąlygas Komisijai prisidėti užtikrinant ES antimonopolinių taisyklių taikymą elektroninės prekybos rinkose, ir jau paskatino įmones peržiūrėti savo veiklą. Vienas svarbiausių Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslų – vartotojams ir įmonėms suteikti geresnių galimybių įsigyti prekių ir naudotis paslaugomis. Elektroninės prekybos sektoriaus tyrimu, kuris papildo šios srities Komisijos teisės aktų pasiūlymus, Komisija siekė nustatyti galimas konkurencijos Europos elektroninės prekybos rinkose problemas. Informacija, sukaupta atliekant sektoriaus

Europos Komisija paskelbė 2017 metų kvietimą teikti LIFE programos paraiškas aplinkos apsaugos ir klimato kaitos poveikio švelninimo/prisitaikymo projektams. Šių metų bendras biudžetas virš 373 mln. eurų. Aplinkos paprogramei numatyta skirti virš 290 mln. eurų, tuo tarpu klimato paprogramei - 82 milijonai eurų. Pagal Aplinkos paprogramę projektams, kuriais remiamas gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimas, planuojama skirti ne mažiau kaip 55% dotacijų. Aplinkos paprogramė apima tradicinius, parengiamuosius, integruotuosius ir techninės pagalbos projektus, klimato paprogramė apima tradicinius, integruotuosius ir techninės pagalbos projektus. Komisija ragina LIFE

Įsigaliojus Europos Sąjungos ir Kanados išsamiam ekonomikos ir prekybos susitarimui (CETA),  kuriuo nustatomi aukšti pasaulio prekybos standartai, atsirado naujos  galimybės Europos ir Kanados įmonėms, jų darbuotojams ir kitiems vartotojams. CETA – pažangiausias iki šiol ES sudarytas prekybos susitarimas, su kuriuos bus lyginami visi būsimi susitarimai. Į jį įtraukti kaip niekad plataus užmojo skyriai, skirti darniam vystymuisi, darbo ir aplinkos klausimams. Dvišaliuose prekybos susitarimuose šios nuostatos neturi precedento. CETA ne tik padės suaktyvinti prekybą ir ekonominę veiklą, bet ir skatins laikytis mūsų

Lietuvos įmonių darbuotojai turėtų dirbti efektyviau, nes sektorinėms kompetencijoms ugdyti skirtiems specialiesiems mokymams šiose įmonėse numatyta solidi Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijų suma. Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius įsakymu skyrė 8,74 mln. eurų finansavimą 33 projektams pagal priemonę „Kompetencijos LT“. ES investicijos pagal priemonę „Kompetencijos LT“ suteiks galimybę Lietuvos įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Jie kels darbuotojų kvalifikaciją, užtikrins jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į paklausias kito ūkio sektoriaus veiklas. Didžiausia finansavimo suma – 360 tūkst. eurų –

Skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“, kuri įgyvendinama valstybės projektų planavimo būdu. Pagal šį kvietimą numatoma skirti 19,78  mln. eurų ES investicijų. Priemonė „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ leis bendradarbiaujant viešajam ir privačiajam sektoriui Lietuvos įmonėms kurti naujus arba iš esmės tobulinti jau sukurtus produktus ir taip skatinti į paklausą orientuotas inovacijas. Pagal priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ galimi pareiškėjai – perkančiosios organizacijos, gavusios koordinuojančiosios organizacijos patvirtinimą. Galimi partneriai – perkančiosios organizacijos, kartu su pareiškėju

Europos Sąjungos ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo centras (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) organizuoja Elektronikos, informacinių ir ryšių technologijų (ICT) klasterių  bei MVĮ partnerystės renginį  ir kviečia teikti paraiškas dalyvavimui. Data: 2017 m. lapkričio 7-10 d Vizitas rengiamas Japonijos informacinių technologijų prekybos mugės Makuhari Messe (http://www.japan-it.jp/en/aki/ metu, Chiba mieste. Dalyviai turės galimybes pristatyti savo technologijas, dalyvauti B2B susitikimuose. Siekiant sustiprinti partnerysčių užsimezgimo galimybes, dieną prieš parodą bus surengtas B2B partnerystės renginys Tokijuje. Išlaidos, kurias padengia ES-Japonijos centras: Nemokamas dalyvavimas. Be to, skiriama 600