Europos Komisijos viešoji konsultacija su įmonėmis dėl teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą naudojimo

Europos Komisija (EK) konsultuojasi su įmonėmis atliekant Reglamento (EB) 1924/2006  vertinimą dėl šių nuostatų:
1. Maisto produktuose esančių tam tikrų maistinių medžiagų, tokių kaip riebalai, sotieji riebalai, druska ir (arba) cukrus, kiekiai ir maistingumo bei sveikatingumo teiginių naudojimas;
2. Augalų ir jų preparatų sveikatingumo teiginiai, taip pat bendrojo reglamentavimo sistema dėl jų naudojimo maisto produktuose.

EK, vadovaudamasi 2015 m. gegužės 19 d. priimtu geresnio reglamentavimo komunikatu, paskelbė, kad atliks Reglamento (EB) 1924/2006 vertinimą dėl aukščiau paminėtų aspektų. Pažymima, kad abu vertinime nagrinėjami aspektai iki šiol nėra įgyvendinti, kaip buvo numatyta Reglamente (EB) 1924/2006.
EK konsultacijos tikslas yra surinkti konkrečią informaciją ir duomenis apie šiame vertinime svarstomų klausimų reikšmę įmonėms, siekiant įvertinti ar galiojančios nuostatos yra tinkamos. Visų pirma, siekiama išanalizuoti Reglamentu (EB) Nr. 1924/2006 nustatytos teisės aktų sistemos esamą situaciją, jos veiksmingumą, aktualumą, darną ir sukurtą pridėtinę vertę ES, taip pat bendrojo reglamentavimo sistemą dėl augalų ir jų preparatų naudojimo maisto produktuose. Remiantis šia analize, vertinime bus pateiktos išvados, kokiu mastu Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 pasiekė numatytus tikslus dėl maistinių medžiagų apibūdinimo ir augalų bei jų preparatų sveikatingumo teiginių nuostatų, tuo pačiu nustatant minimalią naštą ir ar reikės imtis tolimesnių veiksmų.
Prašome užpildyti klausimynus tuo prisidedant prie ES teisės aktų tobulinimo.

Užpildytus klausimynus iki š. m. birželio 19 d. prašome siųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Nasickytė).

Duomenų konfidencialumas garantuojamas. Dėkojame, kad dalyvaujate apklausoje!