Sektorinėms kompetencijoms ugdyti skirtiems specialiesiems įmonių mokymams – 8,7 mln. eurų ES investicijų

Lietuvos įmonių darbuotojai turėtų dirbti efektyviau, nes sektorinėms kompetencijoms ugdyti skirtiems specialiesiems mokymams šiose įmonėse numatyta solidi Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijų suma. Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius įsakymu skyrė 8,74 mln. eurų finansavimą 33 projektams pagal priemonę „Kompetencijos LT“.

ES investicijos pagal priemonę „Kompetencijos LT“ suteiks galimybę Lietuvos įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Jie kels darbuotojų kvalifikaciją, užtikrins jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į paklausias kito ūkio sektoriaus veiklas.

Didžiausia finansavimo suma – 360 tūkst. eurų – skirta Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ darbuotojų kompetencijoms ugdyti siekiant didinti jų galimybes prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių ir pokyčių. 357,48 tūkst. eurų skirta Lietuvos auditorių rūmų ir jų partnerių projektui, kuriuo ugdomos audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų specialiosios kompetencijos, 356,82 tūkst. eurų – Lietuvos prekybos įmonių asociacijai Lietuvos didmeninės prekybos įmonių darbuotojų profesinėms kompetencijoms tobulinti.

ES investicijos pagal priemonę „Kompetencijos LT“ taip pat skirtos Lietuvos buhalterių ir auditorių, Lietuvos spaustuvininkų, Lietuvos elektros energetikos, Lietuvos suvirintojų, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijoms.

ES investicijų pagal priemonę „Kompetencijos LT“ taip pat gavo Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA, klasterio koordinatorė UAB „Baltic Orbis“ ir kt.

Šiuo kvietimu pagal priemonę „Kompetencijos LT“ numatyta paskirstyti 4 mln. eurų ES investicijų suma dėl didelio pareiškėjų susidomėjimo buvo padidinta 4,74 mln. eurų.

Per 2014–2020 metų laikotarpį pagal priemonę „Kompetencijos LT“ numatyta investuoti 16,85 mln. eurų ES investicijų.