Organizuojamas ICT klasterių ir įmonių kontaktų renginys Japonijoje

Europos Sąjungos ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo centras (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) organizuoja Elektronikos, informacinių ir ryšių technologijų (ICT) klasterių  bei MVĮ partnerystės renginį  ir kviečia teikti paraiškas dalyvavimui.

Data: 2017 m. lapkričio 7-10 d

Vizitas rengiamas Japonijos informacinių technologijų prekybos mugės Makuhari Messe (http://www.japan-it.jp/en/aki/ metu, Chiba mieste. Dalyviai turės galimybes pristatyti savo technologijas, dalyvauti B2B susitikimuose. Siekiant sustiprinti partnerysčių užsimezgimo galimybes, dieną prieš parodą bus surengtas B2B partnerystės renginys Tokijuje.

Išlaidos, kurias padengia ES-Japonijos centras:

  • Nemokamas dalyvavimas. Be to, skiriama 600 eurų dotacija.
  • Nemokamas dalyvavimas partnerystės renginyje Tokijuje.
  • Dalyvavimas parodoje delegacijos stende:
  • Registracijos mokestis, dalyvio mokestis
  • Prieiga prie partnerystės sistemos
  • Mugės stendo paruošimas
  • Vertimas

Paraiškų teikimo terminas: 2017 m. birželio 29 d.

Daugiau informacijos: http://www.eu-japan.eu/events/ict-cluster-sme-mission

Klausimus ir paraiškas siųsti Diane Lula: d.lula@eu-japan.eu.

Vizitas organizuojamas Europos Sąjungos ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo ir finansuojamas Europos Komisijos.