Paskelbtas kvietimas LIFE programos paraiškoms teikti

Europos Komisija paskelbė 2017 metų kvietimą teikti LIFE programos paraiškas aplinkos apsaugos ir klimato kaitos poveikio švelninimo/prisitaikymo projektams. Šių metų bendras biudžetas virš 373 mln. eurų.

Aplinkos paprogramei numatyta skirti virš 290 mln. eurų, tuo tarpu klimato paprogramei – 82 milijonai eurų. Pagal Aplinkos paprogramę projektams, kuriais remiamas gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimas, planuojama skirti ne mažiau kaip 55% dotacijų. Aplinkos paprogramė apima tradicinius, parengiamuosius, integruotuosius ir techninės pagalbos projektus, klimato paprogramė apima tradicinius, integruotuosius ir techninės pagalbos projektus.
Komisija ragina LIFE programoje dalyvauti naujus pareiškėjus ir teikti paraiškas projektams, įgyvendinantiems artimus rinkai (close-to-market) sprendimus, turinčius aiškią naudą aplinkai, klimato kaitos švelninimui ar prisitaikymui. Paraiškas gali teikti Europos Sąjungoje įregistruoti juridinių asmenys (įmonės): viešosios įstaigos, privačios įmonės ir nevyriausybinės organizacijos.

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/april/index.htm#c2m