Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network) atlieka Europos Komisijos MVĮ darbo grupės apklausą dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojamas cheminių medžiagų rizikos valdymas (išskyrus REACH reglamentą), ypač Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) reglamento ir susijusių teisės aktų.   Pagrindiniai faktai Šios konsultacijos padės Komisijai įvertinti, kaip įgyvendintas KŽP reglamentas ir kokia jo sąveika su kitais susijusiais cheminių medžiagų teisės aktais. Į šio tyrimo taikymo sritį neįtrauktas REACH reglamentas, kuris vertinamas atskirai. Į šio tyrimo rezultatus bus atsižvelgta atliekant Europos cheminių medžiagų teisės aktų vertinimą,

Verslui dalyvauti tarptautinėse parodose bus paskirstyta 6,5 mln. eurų ES investicijų

Siekdama padėti išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose ir skverbtis į naujas rinkas bei skatinti eksporto plėtrą, Ūkio ministerija pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ įmonėms paskirstys 6,5 mln. eurų Europos Sąjungos  (ES) investicijų dalyvauti tarptautinėse parodose. „Ūkio ministerija jau buvo paskelbusi vieną kvietimą įmonių grupiniam dalyvavimui parodose. Pagal ankščiau skelbtą kvietimą jau paskirstyta 4,22 mln. eurų 17-ai grupinių projektų įgyvendinti. Šį kartą kvietimas skirtas individualiam labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimui parodose. Kviečiu verslininkus aktyviai pasinaudoti ES investicijų teikiamomis galimybėmis“,

Europos Komisija paskelbė viešas konsultacijas dėl paslaugų teikėjo paso sukūrimo

Europos Komisija (EK) paskelbė viešas konsultacijas dėl paslaugų teikėjo paso sukūrimo ir reglamentavimo kliūčių, teikiant verslo ir statybos paslaugas, pašalinimo. Konsultacijos teikiamos, užpildžius klausimyną. Suinteresuoti asmenys kviečiami jį pildyti iki šių metų liepos 26 dienos. „Bendrosios vidaus rinkos strategijoje įtvirtintas Europos Komisijos siekis inicijuoti teisėkūros iniciatyvą dėl paslaugų teikėjo paso sukūrimo ir imtis veiksmų konkrečioms pagrindinių verslo ir statybos paslaugų reglamentavimo kliūtims pašalinti. Ši iniciatyva turėtų suteikti daugiau aiškumo ir teisinio tikrumo paslaugų teikėjams, norintiems plėsti veiklą kitose Europos Sąjungos valstybėse“,

Kova su agresyviu mokesčių planavimu

Europarlamentarai birželio 8 dieną pritarė priemonėms kovoti su pelno mokesčio vengimu, siūlydami taikyti griežtesnius palūkanų atskaitymo apribojimus, taip pat ES lygiu nustatyti mokesčių rojų sąrašą ir užkirsti kelią priedangos įmonių steigimui. Pasitelkę infografiką sužinokite daugiau apie pelno apmokestinimą ES šalyse. Kovos su mokesčių vengimu direktyva siekiama į ES teisę perkelti priemones, kuriomis ribojama mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimas (angl. BEPS). Pagrindinis jos principas – mokesčiai turi būti mokami toje šalyje, kur uždirbamas pelnas. Direktyva taip pat siūloma aiškiai apibrėžti tokias sąvokas

Antradienį europarlamentarai kartu su ES migracijos komisaru Dimitris Avramopoulos aptarė Europos Komisijos pasiūlymą supaprastinti "mėlynosios kortelės", kuri reguliuoja aukštos kvalifikacijos darbuotojų atvykimą į ES, sistemą ir nustatyti migrantų integracijos veiksmų planą. Svečio ir EP frakcijų atstovų kalbų vaizdo įrašai: Dimitris Avramopoulos, ES migracijos komisaras Kinga GÁL (Europos liaudies partija, Vengrija) Claude MORAES (Socialistai ir demokratai, Jungtinė Karalystė) Helga STEVENS (Europos konservatoriai ir reformistai, Belgija) Nathalie GRIESBECK (Liberalai ir demokratai, Prancūzija) Marina ALBIOL GUZMÁN (Vieningieji kairieji, Ispanija) Jean LAMBERT (Žalieji, Jungtinė Karalystė) Jonathan ARNOTT (Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija,

„Nuo gegužės 20 d. visos ES valstybės privalo laikytis Tabako produktų direktyvos . Jos priemonėmis siekiama sumažinti tabako vartotojų (ypač jaunimo) skaičių ir užtikrinti, kad visos ES piliečiai suvoktų tabako daromą žalą. Mažėjančio rūkančių žmonių skaičiaus nauda akivaizdi: ne tik gerėja žmonių sveikata, mažėja lėtinių ligų ir ankstyvo mirštamumo dėl tabako lygis, bet ir gaunama didelė ekonominė nauda. Tabako vartojimą sumažinus tik 2 proc., kasmet visoje ES sutaupoma 506 mln. eurų sveikatos priežiūrai. Naujosioms taisyklėms įsigaliojus visose 28 ES valstybėse, paspartės ir padidės

Gegužės 25 d. Europos Komisija pasiūlė atnaujintas ES audiovizualinio sektoriaus taisykles, kuriomis siekiama sukurti visiems dalyviams tinkamesnę aplinką, remti Europos filmus, apsaugoti vaikus ir griežčiau kovoti su neapykantos kurstymu. Šis pasiūlymas atspindi ir naują požiūrį į internetines platformas – sprendžiami įvairių sričių uždaviniai. Įgyvendindama Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją,Europos Komisija šiandien pristatė atnaujintą Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą.  Ja siekiama geriau suderinti šiuo metu tradiciniams transliuotojams, užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjams ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformoms taikomas taisykles, ypač susijusias su vaikų apsauga.

Europos Komisija drauge su Facebook, Twitter, YouTube ir Microsoft gegužės 31 d. paviešino Elgesio kodeksą , kuriuo prisiimama įvairių įsipareigojimų, padedančių kovoti su neapykantos kurstymo internete sklaida Europoje. Elgesio kodekse numatyta, kad: IT bendrovės turi nustatyti aiškią ir veiksmingą pranešimų apie neapykantos kurstymą jų portaluose nagrinėjimo tvarką, kad galėtų pašalinti tokį turinį arba apriboti prieigą prie jo. IT bendrovės turi parengti taisykles ar gaires, kuriose aiškinama, kad skatinti kurstyti smurtą ir neapykantą yra draudžiama. Gavusios tinkamą pranešimą, kad reikia pašalinti tam tikrą turinį, IT bendrovės

Europos investicijų fondas (EIF) ir „Swedbank“ pasirašė pirmąjį daugiašalį susitarimą dėl bendradarbiavimo Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) COSME programoje. Per EFSI yra įgyvendinamas Investicijų planas Europai, kurio tikslas atgaivinti investicijas į strateginius projektus. Dalyvaudamas COSME programoje „Swedbank“ per 3 metus pasiūlys 165 mln. finansavimą maždaug 3 tūkst. smulkaus ir vidutinio verslo bendrovių Baltijos šalyse. EIF pagal COSME programą suteiks Europos Komisijos užtikrintas garantijas „Swedbank“, todėl bankas skolindamas įmonėms galės suteikti finansavimą ir tais atvejais, kai įmonės neturės pakankamo užstato. Smulkaus ir