Europos Komisija paskelbė viešas konsultacijas dėl paslaugų teikėjo paso sukūrimo

Europos Komisija paskelbė viešas konsultacijas dėl paslaugų teikėjo paso sukūrimoEuropos Komisija (EK) paskelbė viešas konsultacijas dėl paslaugų teikėjo paso sukūrimo ir reglamentavimo kliūčių, teikiant verslo ir statybos paslaugas, pašalinimo. Konsultacijos teikiamos, užpildžius klausimyną. Suinteresuoti asmenys kviečiami jį pildyti iki šių metų liepos 26 dienos.

„Bendrosios vidaus rinkos strategijoje įtvirtintas Europos Komisijos siekis inicijuoti teisėkūros iniciatyvą dėl paslaugų teikėjo paso sukūrimo ir imtis veiksmų konkrečioms pagrindinių verslo ir statybos paslaugų reglamentavimo kliūtims pašalinti. Ši iniciatyva turėtų suteikti daugiau aiškumo ir teisinio tikrumo paslaugų teikėjams, norintiems plėsti veiklą kitose Europos Sąjungos valstybėse“, – sako ūkio viceministras Gediminas Onaitis.

EK paskelbtos viešosios konsultacijos teikiamos pagal parengtą klausimyną, kuriame keliami klausimai, susiję su administracinių ir reglamentavimo kliūčių teikiant verslo ir statybos paslaugas šalinimu ir su verslo ir statybos paslaugų teikėjų draudimu. Pavyzdžiui, verslas raginamas įvertinti, ar kvalifikacijos reikalavimai akcininkams ir vadovams, taip pat organizaciniai ar su verslo struktūra susiję reikalavimai sudaro kliūtis teikiant laikinas paslaugas kitose Europos Sąjungos valstybėse.

Verslo atstovų taip pat klausiama, ar jie naudojasi lanksčiais draudimo produktais, teikdami laikinas paslaugas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse; ar draudimas, įgytas buveinės valstybėje narėje, buvo pripažintas tinkamu arba lygiaverčiu priimančioje valstybėje narėje.

Klausimyne daugiausia dėmesio skiriama verslo paslaugoms, pvz., architektūros, apskaitos ir inžinerijos paslaugoms, taip pat statybos paslaugoms, kurios apima rangovus, subrangovus ir nekilnojamojo turto specialistus.

Klausimynas suskirstytas į dalis. Atsakant į klausimus galima pasirinkti vieną, keletą arba visas dalis.

Klausimynas pildomas Europos Komisijos puslapyje. Nuoroda į klausimyną.