Komisija atnaujina ES audiovizualinio sektoriaus taisykles

Gegužės 25 d. Europos Komisija pasiūlė atnaujintas ES audiovizualinio sektoriaus taisykles, kuriomis siekiama sukurti visiems dalyviams tinkamesnę aplinką, remti Europos filmus, apsaugoti vaikus ir griežčiau kovoti su neapykantos kurstymu. Šis pasiūlymas atspindi ir naują požiūrį į internetines platformas – sprendžiami įvairių sričių uždaviniai.

Įgyvendindama Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją,Europos Komisija šiandien pristatė atnaujintą Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą.  Ja siekiama geriau suderinti šiuo metu tradiciniams transliuotojams, užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjams ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformoms taikomas taisykles, ypač susijusias su vaikų apsauga. Persvarstyta direktyva taip pat labiau skatinama Europos kultūrinė įvairovė, užtikrinamas audiovizualinio sektoriaus reguliavimo institucijų nepriklausomumas ir suteikiama daugiau lankstumo televizijos transliuotojams reklamos klausimais.

Komisijos siūlymai detaliau:

  • Platformos, kuriose sutelkiama ir sužymima daug vaizdo medžiagos, turės apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio (pvz., pornografijos ir smurto) ir visus piliečius – nuo neapykantos kurstymo. Tarp detaliai apibrėžtų priemonių – naudotojams skirtos pranešimo apie žalingą turinį ir jo žymėjimo priemonės, amžiaus patikros ar tėvų kontrolės sistemos.
  • televizijos transliuotojai ir toliau Europos kūriniams skirtų bent pusę peržiūros laiko, o užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus įpareigos užtikrinti, kad jų kataloguose bent 20 proc. sudarytų Europos turinys.
  • Daugiau galios audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojams. Direktyva užtikrins, kad reguliavimo institucijos būtų išties nepriklausomos nuo vyriausybių ir sektoriaus atstovų ir galėtų geriausiai atlikti savo vaidmenį – užtikrinti, kad audiovizualinės žiniasklaidos veikla atitiktų žiūrovų interesus.
  • Persvarstyta direktyva transliuotojams suteikia daugiau lankstumo dėl reklamų rodymo laiko – išlieka galioti bendras 20 proc. transliavimo laiko apribojimas nuo 7:00 iki 23:00, tačiau vietoje dabar galiojančio 12 minučių per valandą apribojimo transliuotojai gali laisviau rinktis, kuriuo laiku dieną rodyti reklamas.

Tikimasi, kad šios priemonės padarys teigiamą ekonominį poveikį žiniasklaidos paslaugų teikėjams, visų pirma televizijos transliuotojams, ir padidins jų galimybes investuoti į audiovizualinį turinį. Tai svarbu ES audiovizualinio sektoriaus konkurencingumui.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_lt.htm