Europos Komisija ir IT bendrovės skelbia Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą

Europos Komisija drauge su Facebook, Twitter, YouTube ir Microsoft gegužės 31 d. paviešino Elgesio kodeksą , kuriuo prisiimama įvairių įsipareigojimų, padedančių kovoti su neapykantos kurstymo internete sklaida Europoje.

Elgesio kodekse numatyta, kad:

  • IT bendrovės turi nustatyti aiškią ir veiksmingą pranešimų apie neapykantos kurstymą jų portaluose nagrinėjimo tvarką, kad galėtų pašalinti tokį turinį arba apriboti prieigą prie jo. IT bendrovės turi parengti taisykles ar gaires, kuriose aiškinama, kad skatinti kurstyti smurtą ir neapykantą yra draudžiama.
  • Gavusios tinkamą pranešimą, kad reikia pašalinti tam tikrą turinį, IT bendrovės turi jį įvertinti vadovaudamosi savo taisyklėmis ir gairėmis ir prireikus nacionaliniais teisės aktais.
  • IT bendrovės didžiąją dalį tinkamų pranešimų apie šalintiną neapykantą kurstantį turinį turi įvertinti per 24 valandas ir prireikus jį pašalinti arba panaikinti prieigą prie jo.
  • IT bendrovės turi išaiškinti vartotojams, kokio tipo turinys pagal jų taisykles ir gaires yra draudžiamas, ir didinti jų sąmoningumą.

Be to, IT bendrovės sieks sustiprinti partnerystę su pilietinės visuomenės organizacijomis, padėsiančiomis nustatyti turinį, kuriuo siekiama kurstyti smurtą ir neapykantą. IT bendrovės ir Europos Komisija tęs nepriklausomos atsvaros, naujų idėjų ir iniciatyvų nustatymo ir skatinimo darbą ir rems švietimo programas, kuriomis ugdomas kritinis mąstymas. IT bendrovės taip pat pabrėžia, kad dabartiniu Elgesio kodeksu siekiama ne tik nustatyti veiklos orientyrus, bet ir dalytis gerąja patirtimi su kitomis interneto bendrovėmis, platformomis ir socialinės žiniasklaidos subjektais.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1937_lt.htm