10 pagrindinių Europos Sąjungoje parduodamų tabako gaminių pokyčių

Nuo gegužės 20 d. visos ES valstybės privalo laikytis Tabako produktų direktyvos . Jos priemonėmis siekiama sumažinti tabako vartotojų (ypač jaunimo) skaičių ir užtikrinti, kad visos ES piliečiai suvoktų tabako daromą žalą. Mažėjančio rūkančių žmonių skaičiaus nauda akivaizdi: ne tik gerėja žmonių sveikata, mažėja lėtinių ligų ir ankstyvo mirštamumo dėl tabako lygis, bet ir gaunama didelė ekonominė nauda. Tabako vartojimą sumažinus tik 2 proc., kasmet visoje ES sutaupoma 506 mln. eurų sveikatos priežiūrai. Naujosioms taisyklėms įsigaliojus visose 28 ES valstybėse, paspartės ir padidės iki šiol šioje srityje pasiekta pažanga“, – teigia už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis.

10 pagrindinių Europos Sąjungoje parduodamų tabako gaminių pokyčių:

 1)      Didesni ir privalomi vaizdiniai įspėjimai ant tabako pakuočių apie pavojų sveikatai;

2)     Būdingo kvapo ar skonio cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako draudimas;

3)      Dervų, nikotino ir anglies monoksido ženklinimo ant cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako pakeitimas informaciniu pranešimu, įspėjančiu vartotojus, kad „Tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį“;

4)      Reklaminių ar klaidinančių pakuočių draudimas;

5)     Privalomas elektroninis informacijos apie sudedamąsias dalis teikimas, siekiant surinkti daugiau informacijos apie tabako gaminių sudedamąsias dalis bei jų poveikį sveikatai ir priklausomybei;

6)      Tam tikrų saugos ir kokybės reikalavimų elektroninėms cigaretėms, kuriose yra nikotino, nustatymas;

7)     Privalomas įspėjimas apie pavojų sveikatai ant elektroninių cigarečių;

8)      Pareiga gamintojams ir importuotojams teikti informaciją, susijusią su elektroninių cigarečių vartojimo apimtimis, vartotojų prioritetais ir tendencijomis;

9)     Galimybė ES valstybėms narėms uždrausti tarpvalstybinę nuotolinę tabako gaminių prekybą;

10)   Naujos kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais priemonės.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1762_lt.htm