Enterprise Europe Network padėjo Vokietijos valstybinei įmonei per trumpą laiką suburti konsorciumą, kuris laimėjo tvarios žuvininkystės valdymo mokslinių tyrimų projektą. Žuvininkystės sektorius yra vienas svarbiausių Baltijos jūros regiono ekonomikoje, tačiau jam gresia tam tikrų rūšių – laukinių lašišų ir menkių – išnykimas. Siekiant išspęsti šią problemą, valstybinės žemės valdymo ir plėtros įmonės „Landesgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern GmbH“ darbuotojas Matti Skor paruošė trijų metų trukmės mokslinių tyrimų projektą, kuriame dalyvauja septynios šalys ir kreipėsi dėl ES finansavimo. Tikslas buvo ištirti žuvivaisos panaudojimą išsekusių žuvų išteklių

Europos Komisija (EK) pasiūlė naujas taisykles, kurios skirtos pagerinti Europos Sąjungos (ES) galimybę spęsti nesąžiningos konkurencijos problemas, atsirandančias dėl importo dempingo kainomis ir subsidijuojamo importo. Prekybos apsaugos priemonės – papildomi antidempingo ir antisubsidijų muitai – dažnai yra vienintelės priemonės apsaugančios ES gamintojus nuo užsienio įmonių nesąžiningos prekybos daromos žalos ir bet kokių atsakomųjų veiksmų pavojaus. ES prekybos apsaugos sistema taiko aukščiausius ES ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) teisinius standartus, tačiau turi nuolat būti gerinama, kad atitiktų naujus iššūkius besikeičiančioje ekonomikoje. EK savo

Europos Sąjungos-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras  kviečia teikti paraiškas „Pasaulinės klasės gamybos“ (angl. “World Class Manufacturing”) modelio mokymų misijoje į Japoniją 2013 m. lapkričio mėn. 11-15 d. World Class Manufacturing (WCM) – intensyvi 5 dienų mokymo misija Japonijoje skirta Europos Sąjungos (ES) įmonių produktyvumo didinimui, kuri padeda ES gamybos įmonių vadovams geriau suprasti, kaip Japonijos įmonės pastoviai mažina gamybos sąnaudas. Ši misija dalyviams suteiks galimybę aplankyti vienas pažangiausių pasaulyje Japonijos gamyklas ir suprasti „Gemba“ (t.y. gamybos vietą), pasikalbėti tiesiogiai su gamybos vadovais

Europos Komisija (EK) sumažino cheminių medžiagų registracijos mokesčius ir rinkliavas mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).  Šis žingsnis turėtų padėti MVĮ, kurios gamina arba prekiauja cheminėmis medžiagomis išlikti konkurencingomis sunkioje dabartinėje rinkos situacijoje. Priklausomai nuo įmonės dydžio, MVĮ cheminių medžiagų registracijos mokesčiai gali sumažėti nuo 35 proc. iki 95 proc., o autorizacijos paraiškų nuo 25 proc. iki 90 proc., lyginant su standartiniais mokesčiais. Cheminių medžiagų registracija pagal ES cheminių medžiagų teisės aktą (Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl

2013 m. birželio 17-18 dienomis Europos Komisijos (EK) pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani vadovaus ekonomikos augimo misijai į Rusijos Federaciją ir lydės Europos verslininkų delegaciją. Misijos pagrindinis tikslas – remti Europos mažas ir vidutines įmones, kurios siekia užsiimti verslu Rusijoje. Šia misija skatinami ir tam tikrų Europos pramonės sektoriai, organizuojant verslo kontaktų renginius su vietiniais Rusijos verslininkais. Misija suteikia unikalią galimybę Europos įmonėms susitikti su svarbiausiais Rusijos pramonės lyderiais ir verslininkais, taip pat regioninės ir nacionalinės politikos atstovais. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas

Visa ES bendrai padarė pažangą, bet kai kurios valstybės narės turi nuveikti daugiau, kad pasivytų kitas ir taptų konkurencingesnės. Dauguma ES šalių diegdamos inovacijas daro pažangą. Tačiau, kaip rodo metinė mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo rezultatų suvestinė, kai kurių šalių pastangos nepakankamos ir jos pradeda atsilikti. Suvestinė padeda ES šalims nustatyti tiek tai, kas yra pagrindinė inovacijų diegimo varomoji jėga, tiek tai, į ką reikia nukreipti pastangas siekiant skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Rezultatų suvestinėje šalys lyginamos pagal investicijų į

Daugelis mažų ir vidutinių įmonių savininkų nedrįsta pradėti prekiauti su užsienio partneriais dėl to, kad ateityje gali susidurti su sunkumais norėdami gauti apmokėjimus iš kitoje šalyje veikiančių verslininkų už suteiktas paslaugas. Viena pagrindinių to priežasčių yra galvojimas, kad tai yra itin sudėtinga ir brangu dėl išlaidų teisiniams konsultantams, dokumentų vertimui ir kt. Tokia situacija daro didžiulę žalą ES verslininkams šiuo metu, kada krizės akivaizdoje tarptautinė perkyba yra ne tik viena iš pasirinkimo alternatyvų, tačiau daugiau būdas išgyventi. Būtent dėl šių

ES „Gateway“ programos tikslas – padėti Europos įmonėms įžengti į Japonijos ir Korėjos rinkas bei suteikti joms dalinį finansavimą, plečiant verslą šiose šalyse. Nuo 1994-ųjų metų ES „Gateway“ programos teikiamomis galimybėmis pasinaudojo daugiau nei 2400 Europos Sąjungos šalių įmonių (kasmet vykdomos 6 skirtingos verslo programos: keturios – Japonijoje bei dvi – Korėjoje). Šiose programose dalyvavusioms įmonėms Deloitte suorganizavo apie 900 susitikimų su potencialiais verslo partneriais Japonijoje ir Korėjoje. Programų dalyviai labai palankiai įvertino šių programų organizatorių veiklą ir net 88%

Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonę „Intelektas LT+“. Pagal šią priemonę planuojama paskirstyti 79,5 mln. Lt ES lėšų. Tai ketvirtasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas LT+“. Paraiškas priima LVPA iki 2013 m. gegužės 27 d. Visus reikalingus dokumentus galima rasti interneto svetainėse www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, www.esparama.lt. Projektus pagal priemonę „Intelektas LT+“ jau sėkmingai įgyvendino UAB „Fermentas“, UAB „Biotechpharma“, UAB „Wilibox“, UAB „Arginta“, UAB „Ryterna“ ir kitos įmonės. Parama padėjo įmonėms plėsti

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) šiandien, kovo 27 d., paskelbė kvietimus teikti paraiškas pagal verslo srities priemones „Invest LT-2“, "Naujos galimybės". Priemonės „Invest LT-2“ lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos – pastatų statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, įrangos įsigijimas ir kt. Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus, – iki š.m. birželio 27 d. gali pateikti paraiškas