Paskelbti nauji ES paramos kvietimai pagal priemones „Naujos galimybės“ ir „Invest LT-2“

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) šiandien, kovo 27 d., paskelbė kvietimus teikti paraiškas pagal verslo srities priemones „Invest LT-2“, „Naujos galimybės“.

Priemonės „Invest LT-2“ lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos – pastatų statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, įrangos įsigijimas ir kt. Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus, – iki š.m. birželio 27 d. gali pateikti paraiškas ir pretenduoti į maksimalų – 10 mln. Lt finansavimą.
Pagal priemonę „Naujos galimybės“ bus finansuojamas įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Didžiausias šios priemonės finansavimas vienam projektui – 150 tūkst. Lt, o paraiškų laukiama iki š.m. gegužės 27 d.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos turi būti atsiųstos naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24:00 val.

Priemonės „Invest LT-2“ informaciją ir dokumentus galite rasti čia.

Priemonės „Naujos galimybės“ informaciją ir dokumentus galite rasti čia.