Mažoms ir vidutinėms įmonėms sumažinti cheminių medžiagų registracijos ir autorizacijos mokesčiai

Europos Komisija (EK) sumažino cheminių medžiagų registracijos mokesčius ir rinkliavas mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).  Šis žingsnis turėtų padėti MVĮ, kurios gamina arba prekiauja cheminėmis medžiagomis išlikti konkurencingomis sunkioje dabartinėje rinkos situacijoje. Priklausomai nuo įmonės dydžio, MVĮ cheminių medžiagų registracijos mokesčiai gali sumažėti nuo 35 proc. iki 95 proc., o autorizacijos paraiškų nuo 25 proc. iki 90 proc., lyginant su standartiniais mokesčiais. Cheminių medžiagų registracija pagal ES cheminių medžiagų teisės aktą (Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)) įpareigoja įmones saugiai naudoti chemines medžiagas. ES Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (IP/13/188) nustatė, kad MVĮ traktuoja šį reglamentą, kaip vieną iš labiausiai apsunkinančių įmonių veiklą, o nesenai atlikta REACH peržiūra atskleidė, kad šio teisės akto našta MVĮ yra neproporcingai didelė, lyginant su didesnėmis įmonėmis (IP/13/85).

EK pirmininko pavaduotojas, pramonės ir verslumo komisaras Antonio Tajani ir aplinkosaugos komisaras Janez Potočnik teigė: „Mokesčių sumažinimas MVĮ yra tiesioginis atsakas į rūpesčius, atsirandančius dėl REACH teisės akto daromo joms poveikio. Kartu mes kuriame ES cheminių medžiagų teisės aktus, kurie saugo sveikatą ir aplinką, taip pat padeda Europos verslui augti ir kurti naujas darbo vietas“.

Cheminių medžiagų mokesčiai ir rinkliavos:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/fees/index_en.htm

REACH peržiūra

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/review2012/index_en.htm

Svarstomi klausimai dėl REACH mokesčių keitimo

Keičiamas teisės aktas subalansuoja mokesčius ir rinkliavas, taikydamas ES cheminių medžiagų agentūros kainas ir mažindamas mokesčius mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios turi mažiau galimybių padengti atitikimo REACH išlaidas, nei didelės įmonės. Standartiniai mokesčiai taip pat buvo atnaujinti atsižvelgiant į infliaciją.

Mokesčių sumažinimas MVĮ (skliaustuose nurodyti dabartiniai mokesčių sumažinimai)

Mokesčio tipas/Įmonės dydis   Vidutinė                     Maža                         Mikro

Registracija                                -35% (-30%)         -65% (-60%)            -95% (-90%)
Autorizacija                                 -25% (-20%)          -55% (-50%)           -90% (-85%)
Skundai                                       -25% (18.2%)       -25% (18.2%)          -25% (18.2%)

Pagrindinė informacija

REACH – tai yra cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentavimas. REACH mokesčio reglamentavimas nustato mokesčius ir rinkliavas, kuriuos pagal REACH reglamentavimą įmonės privalo mokėti Europos cheminių medžiagų agentūrai už cheminių medžiagų registraciją arba kreipiantis dėl tam tikrų cheminių medžiagų naudojimo autorizacijos.

REACH uždaviniai apima žmonių sveikatos ir aplinkos aukšto apsaugos lygio užtikrinimą, alternatyvių metodų skatinimą pavojingų medžiagų įvertinimui, taip pat laisvą medžiagų cirkuliaciją vidaus rinkoje didinant konkurencingumą ir inovacijas.

Šaltinis:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6505&lang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_id=1027

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas