Europos Komisija pradėjo informacinę kampaniją skirtą mažoms ir vidutinėms įmonėms informuoti apie skolų išieškojimą iš kitų šalių skolininkų.

Daugelis mažų ir vidutinių įmonių savininkų nedrįsta pradėti prekiauti su užsienio partneriais dėl to, kad ateityje gali susidurti su sunkumais norėdami gauti apmokėjimus iš kitoje šalyje veikiančių verslininkų už suteiktas paslaugas. Viena pagrindinių to priežasčių yra galvojimas, kad tai yra itin sudėtinga ir brangu dėl išlaidų teisiniams konsultantams, dokumentų vertimui ir kt. Tokia situacija daro didžiulę žalą ES verslininkams šiuo metu, kada krizės akivaizdoje tarptautinė perkyba yra ne tik viena iš pasirinkimo alternatyvų, tačiau daugiau būdas išgyventi. Būtent dėl šių priežasčių Europos Komisija pradėjo kampaniją, norėdama padėti MVĮ susigrąžinti skolas iš kitose šalyse veikiančių ūkio subjektų. Kampanijos tikslas – informuoti verslininkus apie esamus ES teisės aktus ir priemones skirtus lengvam ir sėkmingam skolininkų suieškojimui.

ES teisės aktai, skirti palengvinti skolų išiekojimą iš kitoje šalyje veikiančių ūkio subjektų.

ES šiuo metu jau turi galiojančių teisės aktų sistemą, skirtą pagelbėti verslui tarptautinėse bylose. Teisės aktai, reglamentuojantys sutartines prievoles ir kompetentingos jurisdikcijos, taip pat procedūrinės priemonės, skirtos supaprastinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą jau yra įdiegtos:

  • Teisės aktai reglamentuojantys sutartinius įsipareigojimus
  • Kompetentinga jurisdikcija
  • Tarptautinis bylinėjimasis ir supaprastintas tarptautinis skolų išieškojimas

Daugiau informacijos rasite čia…

Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Europos verslo ir inovacijų tinklas