Kova su nesąžininga prekyba

Europos Komisija (EK) pasiūlė naujas taisykles, kurios skirtos pagerinti Europos Sąjungos (ES) galimybę spęsti nesąžiningos konkurencijos problemas, atsirandančias dėl importo dempingo kainomis ir subsidijuojamo importo.

Prekybos apsaugos priemonės – papildomi antidempingo ir antisubsidijų muitai – dažnai yra vienintelės priemonės apsaugančios ES gamintojus nuo užsienio įmonių nesąžiningos prekybos daromos žalos ir bet kokių atsakomųjų veiksmų pavojaus.

ES prekybos apsaugos sistema taiko aukščiausius ES ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) teisinius standartus, tačiau turi nuolat būti gerinama, kad atitiktų naujus iššūkius besikeičiančioje ekonomikoje. EK savo pasiūlyme pristato keletą būdų, kurie padarytų šias priemones efektyvesnėmis, skaidresnėmis, palankesnėmis visiems, kuriems šie muitai daro įtaką – gamintojams, importuotojams, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir, žinoma, vartotojams.

EK pagal teisės aktuose pateiktus pasiūlymus:

  • Gerins verslo prognozavimo galimybes – informuos apie bet kokias nustatytas laikinas antidempingo ir antisubsidijų priemones prieš dvi savaites iki pradedant taikyti muitus;

  • Pasiūlys importuotojams kompensuoti muitus, surinktus priemonių galiojimo termino peržiūros metu, jeigu nustatys, kad nėra poreikio išlaikyti prekybos apsaugos priemones po penkių metų;

  • Saugos ES pramonę, pati inicijuodama tyrimus (“ex officio”), be oficialaus pramonės atstovų prašymo, kai egzistuoja atsakomųjų veiksmų pavojus;

  • Trukdys kitiems prekybos partneriams įsitraukti į nesąžiningą prekybą, taikant didesnius muitus importui iš šalių, kurios naudoja nesąžiningas subsidijas ir sukuria žaliavų rinkos struktūrinius iškraipymus. Tokiais atvejais, ES nukryps nuo savo bendros „mažesnių muitų“ taisyklės, kuri išlaiko papildomus tarifus tokiose ribose, kurios yra būtinos apsaugoti ES pramonę nuo nuostolių.

Teisės aktų pasiūlymus turi patvirtinti Taryba ir Europos Parlamentas, todėl iki 2014 m. įstatymas, greičiausiai, nebus priimtas.

2012 m. pabaigoje ES galiojo 102 antidempingo ir 10 antisubsidijų priemonės. Lyginant su kitomis PPO narėmis, Europos Sąjunga nuosaikiai naudoja prekybos apsaugos priemones. Antidempingo ir antisubsidijų priemonės daro poveikį apie 0.25% ES importo.

Plačiau (anglų kalba): http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=885

ES prekybos apsaugos priemonių modernizavimo klausimai ir atsakymai:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Daugiau informacijos apie prekybos apsaugos priemones:
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas