Europos Parlamentas 2012 m. gruodžio 12 d. patvirtino ,,Europos Sąjungos patento paketą“ dėl bendro galiojimo Europos patento, jam taikomo kalbinio režimo ir bendro patentų teismo. Tarptautinis susitarimas įsigalios 2014 m. sausio 1 d. arba po to, kai jį ratifikuos mažiausiai 13 susitariančiųjų valstybių, numatant, kad tarp jų turi būti Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija. Ta proga, kad 2013 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministrė Birutė Vėsaitė bei dar 23 ES valstybių narių atstovai Briuselyje pasirašė susitarimą dėl Bendro patentų

Atlikti tyrimai rodo, kad 15-20  proc. Student, kurie dalyvauja mikro įmonių programoje mokydamiesi gimnazijose arba universitete vėliau pradeda savo verslą. Šis skaičius yra beveik 5 kartus didesnis nei bendras tų, kurie tokiose programose nedalyvavo. Investicijos į antreprenerystės mokymą yra itin didelę pridėtinę naudą suteikiančių investicijų, kurių naudą valstybės pajaučia sugrįžtančiais naujų sukurtų įmonių mokesčiais. Nors ši investicija, ankščiau minėto tyrimo duomenimis, duoda didelę pridėtinę vertę, tačiau kitas Eurobarometro tyrimas parodė, kad net trys ketvirtadaliai apklaustųjų iš viso nėra dalyvavę tokiuose mokymuose. Antreprenerystės

Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles skirtas pagerinti galutinių vartotojų naudojamų produktų kokybę bei sustiprinti ne maisto produktų kontrolę įskaitant ir produktus į ES patekusius iš trečiųjų šalių. Šių priemonių imtasi norint sustiprinti vartotojų apsaugą ir suvienodinti verslo salygas Europoje. Nesaugūs produktai neturi pasiekti vartotojų, o patobulinta produktų identifikacija ir atsekamumas bus vieni iš svarbiausių patobulinimų padėsiančių susekti ir išeliminuoti nesaugius produktus iš rinkos. Šie pakeitimai įsigalios naujas taisykles patvirtinus Europos Parlamentui ir įdiegus į ES šalių teisę. Esminiai pakitimai susiję su pakuote: 1.

Vienas skambutis Enterprise Europe Network ekspertui padėjo Vokietijos įmonei išlikti. Vokietijos įmonė Bio-Circle Surface Technology gamina draugiškus aplinkai cheminius produktus: valymo priemones,  tepalus ir pan. Įmonės, veikiančios nuo 1985 metų, įkūrėjai yra nuolatiniai Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) klientai ir naudojasi įvairiomis tinkle teikiamomis paslaugomis, tad netikėtai praradus ilgalaikius partnerius Danijoje jie žinojo, kad pagalbos gali ieškoti pas Enterprise Europe Network ekspertus. Į Vokietijos įmonės skambutį atsiliepė tinklo ekspertė Marie-Theres Kraienhorst iš Vokietijos Enterprise Europe Network partnerio

2013m. Sausio 24d. Europos Komisija paskelbė kvietimą, kuriame visų sričių ekspertai raginami dalyvauti formuojant „Horizonto 2020“ – būsimos Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos – darbotvarkę. Komisija pirmą kartą skelbia tokį su mokslinių tyrimų programa susijusį kvietimą. Ekspertų grupės teiks kokybiškas ir operatyvias konsultacijas rengiant „Horizontas 2020“ kvietimus teikti projektų pasiūlymus. Grupės bus sudarytos pagal Europos piliečiams aktualiausias temas, kaip antai klimato kaitos, atsinaujinančiosios energijos atpiginimo, maisto saugos užtikrinimo arba visuomenės senėjimo. Grupės skatins visų lygmenų valdžios, pilietinės

Tarptautinės komunikacijos kampanija šiuo metu itin pabrėžia kultūros paveldo įvairovę ir natūralų Europos grožį, kuris yra prieinamas bet kuriuo metų laiku. "Europa - kai būsi pasiruošus" kampanija, kuri bus vykdoma nuo 2012 metų galo iki 2013 metų gruodžio mėn., primena turistams atrasti senąjį žemyną ir mėgautis kelionių patirtimi. "Europoje yra daugybė neatrastų vietų", - sako Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani, kuris yra atsakingas už pramonę ir verslumą. „Europoje bus siūloma išbandyti teminius paketus ir kelionės maršrutus, kurie apima visus keturis

Padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) patekti į tarptautinę rinką už Atlanto - tai pagrindinė tema ketvirtajame Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų MVĮ susitikime, kuris vyko Vašingtone, 2012 m. gruodžio 3-4 d. Susitikime buvo aptariami du verslo paramos tinklai: Tarptautinis verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network) ir JAV Tarptautinės prekybos administracija, kurie tarpusavyje pasirašė Supratimo memorandumą bendradarbiavimo skatinimui. Konkrečios bendradarbiavimo sritys yra skatinti MVĮ verslo partnerystę, ir sukurti galimybę dalyvauti konkrečių sektorių teminiuose seminaruose ir keistis informacija apie mažųjų